Skoči do osrednje vsebine

Minister Podgoršek in državni sekretar Harej začela obisk južnega dela osrednje Slovenije

Minister dr. Jože Podgoršek in državni sekretar Anton Harej sta obiskala južni del Osrednjeslovenske regije. Obiska se navezujeta na jutrišnji vladni obisk te regije, v programu obiska pa so bile kmetije in predstavitve projektov Lokalnih akcijskih skupin (LAS).

Na Kmetiji Vodnjov se ukvarjajo predvsem z eko pridelavo sadja

Minister Podgoršek na obisku Kmetije Vodnjov | Avtor Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

1 / 3

Minister dr. Jože Podgoršek je najprej obiskal kmetijo Vodnjov iz Šmartnega pri Litiji, ki je usmerjena v ekološko pridelavo sadja. S sadjarstvom se profesionalno ukvarjajo od  leta 2004. Obdelujejo 6 hektarjev lešnikovih nasadov, 2 hektarja orehov in 1,5 hektarja sadovnjakov z drugimi vrstami sadja. Glavni vir pridelave na kmetiji sta sončna energija in biološko aktivna tla. Sadje, pridelano na ekološki način, je okusnejše in bogatejše v vsebnosti vitaminov in mineralov. Ministra so seznanili z načrti za razvoj, ki jih družina kljub težkim razmeram, želi pogumno uresničiti, z veliko pozitivnega pristopa in dobrimi idejami. Minister je pohvalil njihovo vztrajanje v kmetovanju v težjih pogojih, predvsem z razumnimi in skromnimi koraki v smeri stabilne rasti.

Druga kmetija, ki jo je obiskal minister Podgoršek je družinska kmetija Jakopič iz vasi Podpeč v dobrepoljski dolini. Ob obisku so ministru pokazali sodoben hlev in ga seznanili kako se ukvarjajo z živinorejo; na kmetiji imajo od vsega začetka krave rjave pasme, ki izvirajo iz švicarskih Alp in so dobro prilagojene na pašo ter skromnejše razmere. Sicer je njihova glavna dejavnost pridelava krompirja, poleg osnovne kmetijske dejavnosti pa opravljajo tudi dopolnilno kmetijsko dejavnost – mlinarstvo. V pogovoru pa so se dotaknili pomembnih vsebin, vezanih na skupno kmetijsko politiko, novostih, ki jih prinaša nacionalni strateški načrt in znotraj tega posebnosti, ki se nanašajo na konkretno kmetijo in tej podobne in bodo imele vpliv na njihovo prihodnost. Govorili so tudi o priložnostih ter ovirah, s katerimi se srečujejo pri razvojnih načrtih, ki so predvsem administrativne narave in povezane s kmetijskimi zemljišči. Minister se jim je zahvalil za sprejem in njihov pogum za kmetovanje in zelo aktivno družinsko vnemo pri nadaljevanju oz. razvoju kmetije in dejavnosti.

Državni sekretar Anton Harej je današnji obisk začel v Šentvidu pri Stični, kjer se je udeležil dveh predstavitev projektov, in sicer predstavitve Lokalne akcijske skupine (LAS) Stik: Gozdna doživljajska učna pot s plezalno steno v Šentvidu pri Stični ter predstavitve projekta LAS Po poteh dediščine »Klančarjeva domačija« v Dobrepolju.

Obisk južnega dela osrednje Slovenije bo minister dr. Podgoršek nadaljeval jutri, ko se mu bosta pridružila oba državna sekretarja – mag. Aleš Irgolič in Anton Harej. Minister bo obiskal Pekarno Grosuplje ter podjetje Mikrozelenje Šebenik. Državni sekretar Harej se bo srečal z lastnikom gozda Klemnom Šuštaršičem in obiskal ekološko kmetijo Pr Blek. Državni sekretar mag. Aleš Irgolič pa bo obiskal tri kmetije: kmetijo Mihe Mlakarja, kmetijo Jaketič ter kmetijo mlade prevzemnice Damjane Ostanek Heric. Tradicionalno se bo jutrišnji dan začel z vladnim posvetom, zaključil pa z javno tribuno.