Skoči do osrednje vsebine

2,07 milijona evrov odobrenih sredstev za izdelavo reinjekcijske vrtine

Agencija je na podlagi 1. javnega razpisa za sofinanciranje stroškov izdelave reinjekcijskih vrtin odobrila vlogo v vrednosti 2.068.208,80 evra.

Gre za prvo naložbo v reinjekcijsko vrtino, ki bo sofinancirana iz sklada za podnebne spremembe. Reinjekcijska vrtina bo namenjena povratku geotermalne vode, katera se uporablja za ogrevanje rastlinjaka. Naložba sodi med naložbe v obnovljive vire saj se bo energetsko izrabljena geotermalna voda vračala v prvotni sloj, od koder se izvaja črpanje.

Oddaja vlog je potekala od 15. 11. 2021 do vključno 22. 12. 2021. Višina razpisanih sredstev je znašala 3.150.000 evrov.

Naziv Datum objave Rok prijave
22. 10. 2021
22. 12. 2021