Skoči do osrednje vsebine

Trije novi javni razpisi Slovenskega regionalno razvojnega sklada za sektorja kmetijstva in gozdarstva

Slovenski regionalno razvojni sklad (sklad) je v Uradnem listu št. 38/2022 z dne 18. marec 2022 objavil tri nove javne razpise za dodeljevanje premostitvenih posojil, ki se nanašajo tudi na sektorja kmetijstva in gozdarstva.

Objavljeni so naslednji javni razpisi:

  • Javni razpis za pred-financiranje projektov v kmetijstvu in gozdarstvu – A-PF (2.000.000 evrov)  
  • Javni razpis za pred-financiranje projektov gospodarskih subjektov – B-PF in (2.000.000 evrov)  
  • Javni razpis za pred-financiranje projektov javnih organizacij ter neprofitnih zasebnih organizacij – C/D – PF (4.000.000 evrov).  

Vlagatelji morajo imeti podpisano pogodbo ali odločbo o sofinanciranju projekta z nepovratnimi sredstvi, ki jih bo premoščal po teh razpisih.  

Posojilo vlagatelj vrača sproti, ob prejemu nepovratnih sredstev, vendar najkasneje v roku 3 let.

Na spletni sklada lahko najdete dodatne informacije o vseh zgoraj navedenih javnih razpisih kot tudi o drugih razpisih sklada in napovedih objav novih razpisov.