Skoči do osrednje vsebine

Državni sekretar mag. Aleš Irgolič na forumu »Zeleni dogovor, oranžni slog«

Državni sekretar mag. Aleš Irgolič se je udeležil foruma z naslovom »Zeleni dogovor, oranžni slog«, ki ga je organizirala Slovensko-nizozemska poslovna platforma (SDBP) skupaj s partnerji. Na forumu so razpravljali o zelenemu prehodu skozi prizmo sodelovanja in povezovanja znotraj EU in zlasti med Slovenijo in Nizozemsko.
Državni sekretar Irgolič na forumu "Zeleni dogovor, oranžni slog"

Državni sekretar Irgolič na forumu "Zeleni dogovor, oranžni slog" | Avtor: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Državni sekretar mag. Aleš Irgolič je v svojem nagovoru udeležencem foruma predstavil pripravo strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027 v Sloveniji. Poudaril je, da si v strateškem načrtu z uresničevanjem evropskega zelenega dogovora in reforme skupne kmetijske politike Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano prizadeva nasloviti širše vprašanje trajnostne proizvodnje hrane, ki vključuje dolgoročni razvoj podeželja, ekološko pridelavo, ukrepe za obnovitev biotske raznovrstnosti, zagotavljanje dostopa do varne in kakovostne hrane ter izboljšanje položaja kmetov. Ob tem je še dodal: »Tranzicija kmetijstva v smeri, ki bo še naprej zagotavljala varno, kakovostno, vsem dostopno hrano in bo hkrati odgovorna do naravnih virov, je prava pot. Prehod v trajnostno naravnan prehranski sistem je res potreben, a zavedati se moramo, da so cilji evropskega zelenega dogovora in obeh strategij zelo ambiciozni in težko izvedljivi«. Dodal je, da je za izpolnjevanje ciljev pomembno intenzivno vlaganje v raziskave in razvoj ter prenos znanja na kmete.

V nadaljevanju je mag. Irgolič predstavil podrobnosti strateškega načrta, ki se tičejo evropskega zelenega dogovora. Izpostavil je, da v okviru sheme za podnebje in okolje (SOPO) Slovenija načrtuje 12 shem na trajnem travinju in na ornih zemljiščih: »Na ornih zemljiščih so sheme namenjene izboljšanju ohranjanja tal in organske snovi v tleh, ohranjanju rodovitnosti in kakovosti tal, biotske raznovrstnosti na ornih površinah in zmanjševanju emisij. Intervencije bodo prispevale k ustreznem gospodarjenju z vodami in upravljanju s tlemi ter blaženju in prilagajanju kmetijstva na podnebne spremembe.«. K ciljem evropskega zelenega dogovora prispeva tudi ekološko kmetijstvo, ki se mu v strateškem načrtu posveča velika pozornost. Podprto bo s spodbudami za naložbe, povezovanje, mlade kmete in prenos znanja. Državni sekretar je še dodal, da bodo v novem strateškem načrtu skupne kmetijske politike 2023-2027 postopno uvedena tudi plačila za območja Natura 2000 in za podporo izvajanju ukrepov iz načrtov upravljanja zavarovanih območij.