Skoči do osrednje vsebine

Predstavitev projekta Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore – 2. faza

Direkcija Republike Slovenije za vode (DRSV) je 23. marca prebivalcem Zalega Loga predstavila načrtovano izgradnjo suhega zadrževalnika pod Sušo, ki predstavlja drugo fazo projekta protipoplavne ureditve porečja Selške Sore. Vaščani so kljub prvotnim zadržkom gradnjo zadrževalnika sprejeli. Zagotovljena so vsa potrebna zemljišča, v teku je pridobitev gradbenega dovoljenja.

Suzana Stražar govori o projektu

mag. Suzana Stražar predstavlja projekt | Avtor Špela Vrhovec

Direktorica Urada za upravljanje z vodami na direkciji mag. Suzana Stražar je poudarila, da gre za enega najpomembnejših in najzahtevnejših projektov za zmanjšanje poplavne ogroženosti v Sloveniji. "V letu 2007 so bile tu katastrofalne poplave s smrtnimi žrtvami in tak scenarij se nikakor ne sme več ponoviti. Zaradi dolgotrajnih postopkov bomo, po skoraj 15-ih letih po poplavah, vendarle pričeli z izvedbo projekta poplavne varnosti", še dodaja.

Ob tem se je zahvalila prebivalcem Zalega Loga, da so projekt razumevajoče podprli, četudi se le ta osredotoča na poplavno varnost Železnikov in ne rešuje poplavne varnosti Zalega Loga.

Prostorsko umeščanje je bilo izpeljano leta 2014, sledilo je iskanje finančnih sredstev za projekt, odkupi zemljišč in pridobivanje pravic za gradnjo.

Vrednost celotnega projekta (1. in 2. faza) je 34 milijonov evrov, od tega je evropska udeležba skoraj 18 milijonov evrov, udeležba Republike Slovenije je dobrih 3 milijone evrov, ostalo pa krije Sklad za vode.

Prva faza projekta na strugi Selške Sore skozi Železnike se že izvaja, za drugo fazo pa bo Ministrstvo za okolje in prostor v prihodnjih mesecih izdalo gradbeno dovoljenje. Gre za prednostni projekt, saj morajo biti dela končana v letu 2024, zaradi črpanja evropskih sredstev.

Matjaž Čemažar, predsednik uprave Domela, izpostavi: »V Zali Log se umešča moteč objekt, zato je treba vaščanom dati odgovore in speljati projekt tako, da bo zadovoljiv za vse", ter  dodaja, da se z zadrževalnikom rešuje poplavna varnost celotne Selške doline.

Predsednik vaškega odbora Zali Log, Janez Habjan, je povedal, da so se vaščani z zadrževalnikom sprijaznili in za njegovo izgradnjo dali tudi svoja zemljišča.

Suhi zadrževalnik bo imel 20 metrov visoko pregrado in bo lahko zadržal milijon kubičnih metrov vode. Ob  neurju voda ne bo več zdrvela v Železnike, saj se bo zbirala v zadrževalniku in se kontrolirano spuščala dolvodno, ne da bi prestopila bregove.

Pripravlja se tudi pravilnik o obratovanju in vzdrževanju pregrade, s poudarkom na čiščenju naplavin po poplavah.

Med izvajanjem druge faze bo cesta ves čas odprta, vmes bodo sicer zapore s semaforji in morda tudi kratkotrajne popolne zapore, kot je bilo že sedaj v času pripravljalnih del, v okviru katerih so že opravili posek dreves.

Ob izvedbi projekta bo Zali Log pridobil tudi kolesarsko stezo, dodatne rekreacijske površine in razgledno ploščad.

 

Poleg tega je DRSV z Občino Železniki podpisala tudi sporazum o skupni izvedbi investicije iz sredstev Načrta za okrevanje in odpornost v okviru katerega bodo izvedeni še dodatni protipoplavni ukrepi na pritokih, ki bodo rešili tudi poplavno varnost naselja Zali Log. Kot je pojasnil župan Anton Luznar, gre za pregradi na vodotokih Dašnjica in Češnjica ter ureditev struge Selške Sore.