Skoči do osrednje vsebine

Podaljšan čas uradnih ur in dva dodatna dneva odprtih vrat za zamenjavo osebnih dokumentov ter odpravo zaostankov na upravnih enotah

Letos bo potekla veljavnost velikemu številu osebnih dokumentov državljank in državljanov Slovenije, zato upravne enote v teh dneh že zaznavajo povečan interes strank. Ker je v tej zvezi pričakovati še večji pritisk, hkrati pa se zaradi povečanega števila vlog pojavljajo zaostanki na področju tujcev, se je minister za javno upravo Boštjan Koritnik skupaj z načelnicami in načelniki dogovoril za takojšnje ukrepe z namenom fleksibilnega in hitrega reševanja zadev na obeh najbolj kritičnih področjih.

zunanjost upravne enote v Postojni

Upravne enote po vsej Sloveniji bodo podaljšale uradne ure in vrata odprle tudi v četrtek, 31. marca in soboto, 2. aprila 2022 | Avtor Ministrstvo za javno upravo

»Prepričan sem, da prav zaposleni v upravnih enotah te izzive najbolje poznajo, in verjamem, da v tej zvezi razumemo našo skupno nalogo: državljankam in državljanom tudi v primeru takih izjemnih dogodkov, kakršnim smo priča v letošnjem letu, zagotoviti čim boljšo in čim hitrejšo storitev.« Boštjan Koritnik, minister za javno upravo

Minister je na načelnice in načelnike upravnih enot naslovil dopis ter se z njimi v zadnjih dneh tudi večkrat srečal na sestankih preko spleta. Njih in vse zaposlene v upravnih enotah je pozval k sodelovanju pri skupnem projektu obvladovanja množične menjave osebnih dokumentov in zaostankov na področju tujcev ter jim zagotovil pomoč:

  • na tehničnem področju (dodatna IT oprema, ki jo potrebujejo zaposleni na okencih za delo s strankami),
  • na področju kadrov (poleg poziva vsem zaposlenim v upravnih enotah k sodelovanju, predloga načelnicam in načelnikom, naj – če in kjer ne bi šlo drugače – razmislijo tudi o možni aktivaciji upokojenih javnih uslužbencev, ki bi delo opravljali na ustrezni pravni podlagi oz. v skladu s predpisi, ter poziva zaposlenim na Ministrstvu za javno upravo, da sodelujejo pri odpravi zaostankov v upravnih enotah, je bilo s strani Ministrstva za javno upravo skupaj v letu 2021 izdanih 99 soglasij za dodatne zaposlitve) in
  • na finančnem področju (za zaposlene, ki bodo sodelovali v projektu obvladovanja zaostankov v upravnih enotah, bodo zagotovljena dodatna sredstva za plačilo).

Podaljšan čas uradnih ur in dodatne uradne ure

Z namenom odpraviti zaostanke in zagotoviti državljankam in državljanom hitrejšo obravnavo bodo imele upravne enote povsod po Sloveniji dodatne uradne ure, in sicer:

  • v četrtek, 31. marca 2022, od 8. do 15. ure,
  • v soboto, 2. aprila 2022 od 8. do 12. ure.

Ta dva dneva bosta namenjena strankam, ki niso oziroma ne bodo naročene, vendar le za pridobitev osebnih dokumentov (osebna izkaznica, potni list, vozniško dovoljenje).

Prav tako bodo upravne enote do nadaljnjega podaljšale uradne ure glede na posebnosti svojega lokalnega okolja in organizacijo dela.

Podatki o uradnih urah bodo objavljeni tudi na spletnih straneh posameznih upravnih enot. Državljanke in državljane zato prosimo, da pred obiskom na spletu preverijo aktualni delovni čas. Podatke o uradnih urah vseh upravnih enot smo zbrali tudi v preglednici.

Osebno izkaznico, potni list in vozniško dovoljenje lahko uredite na kateri koli upravni enoti, ne le v kraju bivanja

Ker so upravne enote zelo različno obremenjene (najbolj so obremenjene tiste v večjih mestih), poudarjamo, da za ureditev osebnih izkaznic, potnih listov in vozniških dovoljenj ne velja krajevna pristojnost, kar pomeni, da jih lahko državljanke in državljani uredijo na katerikoli upravni enoti v Sloveniji, ne nujno v kraju svojega bivališča.

Državljanke in državljane pa želimo spomniti tudi na poziv ministra Koritnika, da se v čim večji meri poslužujejo elektronskega načina poslovanja z državo, kar omogoča tudi portal eUprava. Še posebej to velja za vse postopke, ki jih lahko na takšen način vsakdo izvede v celoti in brez obiska upravne enote. Po lanski posebni akciji si je namreč elektronsko identiteto (kvalificirano digitalno potrdilo ali mobilno identiteto smsPASS) samo v lanskem letu dodatno uredilo več kot 350.000 državljank in državljanov, poleg vseh, ki so e-identiteto že imeli, bodisi tisto zasebnih ponudnikov bodisi tiste oblike e-identitete, za katere skrbimo na Ministrstvu za javno upravo in so brezplačne.

»Zaposleni v upravnih enotah so že prej, predvsem pa v zadnjih dveh letih opravili izjemno delo. Prilagodili so se izrednim in nepredvidljivim razmeram, na katere je vplivala epidemija in v takšnih okoliščinah uspeli organizirati svoje delo tako, da so državljanke in državljani to občutili v najmanjši možni meri. Dejstvo pa je, da je čas epidemije še bolj izpostavil nekatere izzive, ki sicer niso njena neposredna posledica, vendar jih moramo v interesu naših državljank in državljanov začeti reševati čimprej. Zavedam se, da gre pri omenjenih ukrepih (podaljšan čas uradnih ur in dodatna dneva odprtih vrat za zamenjavo osebnih dokumentov) le za začasno reševanje problematike, za katero pa so brez dvoma potrebne sistemske rešitve, saj se je v preteklem obdobju vsaj desetih let zanemarjalo pomen kadrovsko ustrezno popolnjenih upravnih enot in hkrati podcenjevalo zahtevnost upravnih postopkov, ki jih vodijo zaposleni v upravnih enotah. Z namenom, da bi čim hitreje omogočili državljankam in državljanom čim več prostih terminov za zamenjavo osebnih dokumentov, za kar je nujen obisk upravne enote, sem že dal pobudo tudi pristojnim ministrom, da se v čim krajšem času poenostavi tiste postopke pridobivanja dokumentov in potrdil, ki bi jih državljanke in državljani lahko urejali preko eUprave ali po elektronski pošti, torej brez fizičnega obiska upravne enote,« je še izpostavil minister Koritnik.