Skoči do osrednje vsebine

Ministrstvo za infrastrukturo izbralo koncesionarje za izvajanje javnega linijskega prevoza potnikov

Ministrstvo je na podlagi razpisa izbralo koncesionarje za posamezne slovenske regije.

Ministrstvo za infrastrukturo je v skladu z določili evropske uredbe in nacionalno zakonodajo na tem področju, to je Zakonom o prevozih v cestnem prometu in Uredbo o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu, o koncesiji te javne službe in o ureditvi sistema enotne vozovnice dne 3. 8. 2021 objavilo javni razpis za "Izbiro koncesionarjev za izvajanje gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov na območju Republike Slovenije".

Z javnim razpisom naj bi bilo izbranih dvanajst koncesionarjev, eden za vsako statistično regijo. Ministrstvo je pregledalo prispele ponudbe in 29. 3. 2022 sprejelo odločitev o izbiri koncesionarjev. Seznam je objavljen na Portalu javnih naročil. Ministrstvo do pravnomočnosti te odločitve ne daje dodatnih informacij.