Skoči do osrednje vsebine

Ogled kvalifikacij v smučarskih poletih v Planici

V Zavodu za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni, Zavodu za prestajanje mladoletniškega zapora in kazni zapora Celje ter v Prevzgojnem domu Radeče smo 24. marca 2022 za nekaj obsojencev in mladoletnikov, ki prestajajo vzgojni ukrep, organizirali ogled kvalifikacij v smučarskih poletih v Planici.

Namen aktivnosti izhaja iz poslanstva Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij, da omogočamo možnost resocializacije zaprtih oseb v družbo. Obravnavo zaprtih oseb organiziramo tako, da posameznike usposabljamo za življenje na prostosti in jih odvračamo od ponavljanja kaznivih dejanj, da bodo po prestani kazni lahko živeli po veljavnih pravnih in moralnih normah. Zaprte osebe, ki so se dogodka udeležile, zgledno izpolnjujejo osebni načrt in jih med drugim z realizacijo aktivnosti pripravljamo tudi na koriščenje zunaj zavodskih ugodnosti oziroma vključujemo v pripravo na življenje po prestani kazni.

S pomočjo športnih aktivnosti v zavodu in občasnimi ogledi različnih športnih prireditev želimo zaprtim omogočiti stik z bolj zdravimi in družbeno sprejemljivimi vzorci življenja. Te aktivnosti so za njih priložnost, da se prilagajajo na zdrav način življenja, tudi na podlagi zgleda uspešnih športnikov. Prisotnost na športnem dogodku ne pomeni samo pozitivnega vidika resocializacije, temveč tudi pomemben dejavnik za dvig samozavesti, ki je podlaga za spremembo prepričanj in načina življenja.