Skoči do osrednje vsebine

Obvestilo uporabnikom podatkov o spremembah, ki jih prinaša Zakon o katastru nepremičnin

Geodetska uprava skladno z uvedbo Zakona o katastru nepremičnin (Uradni list RS, št. 54/21) prenavlja informacijski sistem za vodenje podatkov o nepremičninah, registra prostorskih enot in državne meje.

Obvestila v zvezi s seznanitvijo s spremembami, ki se pripravljajo v okviru vodenja in izkazovanja nepremičninskih evidenc, se redno objavljajo na Portalu Prostor.

Obvestilo uporabnikom o načrtovanih spremembah v IS Kataster nepremičnin

Strukture in testni podatki katastra nepremičnin

Struktura in testni podatki registra naslovov

Strukture in testni podatki katastra nepremičnin z lastniki