Skoči do osrednje vsebine

Objava dveh javnih razpisov s področja čebelarstva

V petek, 25. 3. 2022 sta bila v Uradnem listu 43/22 objavljena dva javna razpisa: "Javni razpis za ukrep sofinanciranje zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu za zatiranje varoje v programskem letu 2022" in "Javni razpis za ukrep sofinanciranje didaktičnih pripomočkov organizacijam čebelarjev v programskem letu 2022".

Cilja ukrepa Sofinanciranje zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu za zatiranje varoje sta, da se spodbudi čebelarje k zdravljenju varoze z zdravili, ki so primerna za uporabo v ekološkem čebelarstvu in da se čebelarje spodbuja k vključitvi v ekološki način čebelarjenja. Sofinanciranje nakupa zdravil je omogočeno vsem čebelarjem in ne le ekološkim čebelarjem. Višina nepovratnih sredstev za izvajanje javnega razpisa v programskem letu 2022 znaša do 27.000 evrov. Več informacij je dostopnih na spodnji povezavi.

Cilj ukrepa Sofinanciranje didaktičnih pripomočkov organizacijam čebelarjev je, da se z različnimi didaktičnimi pripomočki zagotovi kakovosten in učinkovit prenos znanja do čebelarjev. Do sofinanciranja didaktičnih pripomočkov so upravičene organizacije čebelarjev, ki so v Centralnem registru društev registrirana kot čebelarska društva in ki izpolnjujejo ostale predpisane pogoje za pridobitev sredstev, opredeljene v javnem razpisu. Višina nepovratnih sredstev za izvajanje javnega razpisa v programskem letu 2022 znaša do 30.000 evrov. Več informacij je dostopnih na spodnji povezavi.

Vlogo na oba javna razpisa je možno oddati do vključno 15. 6. 2022, do 23.59 ure.