Skoči do osrednje vsebine

Izdane odločbe za podporo za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti

70 upravičencem (sklop A) smo izdali odločbe v skupni vrednosti 8,21 milijona evrov.

2. javni razpis za podukrep 6.4 - Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti za leto 2021, namenjen razvoju nekmetijskih dejavnosti je bil objavljen 10. 9. 2021. Oddaja vlog v elektronski sistem je potekala od 4. 10. 2021 do objave zaprtja javnega razpisa - 17. 12. 2021.

Višina razpisanih nepovratnih sredstev je za naložbe nosilcev dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (sklop A) znašala 10.000.000 evrov.

Na Agencijo je prispelo 84 vlog, za katere smo izdali 70 odločb o pravici do sredstev, s katerimi smo odobrili 8.207.420,86 evra podpore. 13 vlog je bilo zavrnjenih, pri eni vlogi pa je postopek prekinjen do rešitve predhodnega vprašanja.