Skoči do osrednje vsebine

Izdane odločbe za 5. javni razpis za aktivnost "Dela za odpravo škode in obnovo gozda"

Izdali smo 461 odločb za vloge, ki so prispele na 5. javni razpis za aktivnost "Dela za odpravo škode in obnovo gozda" (podukrep 8.4 iz Programa razvoja podeželja 2014-2020) v skupni vrednosti 2.525.000 evrov.

Stroj  zelene barve za podiranje in razrez dreves v delovni roki drži deblo smreke in ga obrezuje. V ozadju več smrek, iglasti gozd.

Uspešna sanacija slovenskih gozdov | Avtor gov.si

5. javni razpis za podukrep 8.4 - Podpora za odpravo škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov, za aktivnost "Dela za odpravo škode in obnovo gozda" iz Programa razvoja podeželja 2014-2020, je bil objavljen 20.11. 2020. Oddaja vlog v elektronski sistem je potekala od 14. 12. 2020 do objave zaprtja javnega razpisa - 1. 2. 2022.

Višina razpisanih nepovratnih sredstev je znašala do vključno 2.555.000 evrov, in sicer:

  • za sanacijo gozdov, poškodovanih zaradi žledoloma, skupno 1.000.000 evrov (sklop A);
  • za sanacijo gozdov, poškodovanih zaradi vetroloma v letu 2017, skupno 150.000 evrov (sklop B);
  • za sanacijo gozdov zaradi napada prenamnoženih populacij podlubnikov kot posledica žledoloma, skupno 1.400.000 evrov (sklop C);
  • za sanacijo gozdov, poškodovanih zaradi vetroloma v letu 2018, skupno 5.000 evrov (sklop D).

Upravičeni stroški so bili stroški odprave škode in obnove gozdov, poškodovanih zaradi žledoloma med 30. 1. in 10. 2. 2014, zaradi napada prenamnoženih populacij podlubnikov kot posledica žledoloma, zaradi vetroloma med 11. in 13. 12. 2017 in zaradi vetroloma med 29. in 30. 10. 2018.

Na javni razpis je bilo oddanih 486 vlog, za katere je Agencija izdala 461 odločbo o pravici do sredstev, s katerimi je odobrila 2.525.000 evrov podpore. 21 vlog je bilo zavrnjenih zaradi neizpolnjevanja pogojev, 1 vloga je bila zavrnjena zaradi porabe razpoložljivih sredstev, 3 vloge so bile umaknjene.