Skoči do osrednje vsebine

Obsojenci iz celjskega zapora zasadili drevesa

V skrbi za urejenost okolja in zelenega mesta Celje so se štirje obsojenci iz Zavoda za prestajanje mladoletniškega zapora in kazni zapora Celje udeležili akcije zasaditve novih dreves.

Aktivnost je organizirala Mestna občina Celje in nas povabila k sodelovanju. Potekala je v tednu od 21. do 25. marca 2022, obsojenci pa so drevesa sadili več dni zaporedoma. Udeležba pri urejanju okolice je bila za mlade fante nagrada za njihov trud in sodelovanje med prestajanjem zaporne kazni, s čimer so pokazali, da zmorejo spreminjati svoj pogled na svet v smeri družbeno sprejemljivega vedenja.

K sajenju dreves so pristopili z vso odgovornostjo do sebe in do okolja, v katerega se bodo vrnili po prestani kazni zapora in dokazali, da imajo dobre delovne navade. Izkušnja, da so v lokalni skupnosti prispevali k dvigu kakovosti bivanja z urejanjem in ozelenitvijo okolice, je dodaten pozitiven vidik na poti njihove resocializacije in zavesti o pomenu narave za človeka.

Obsojenci pri sajenju

Obsojenci iz celjskega zapora so zasadili drevesa | Avtor: Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij