Skoči do osrednje vsebine

Novi začasni okvir EU za krizno državno pomoč gospodarstvu zaradi vojne v Ukrajini

Evropska komisija je včeraj, 23. marca 2022, sprejela poseben začasni okvir za krizno državno pomoč, ki državam članicam omogoča, da za podporo gospodarstvu v kontekstu vojaškega napada Rusije na Ukrajino uporabijo prožnost, predvideno v pravilih EU o državni pomoči.

Izvršna podpredsednica Evropske komisije Margrethe Vestager, pristojna za politiko varstva konkurence, je ob predstavitvi novega začasnega okvira povedala, da sankcije, ki jih je sprejela EU proti Rusiji zaradi njenega vojaškega napada na Ukrajino, škodujejo tudi evropskemu gospodarstvu, kar se bo nadaljevalo tudi v prihodnjih mesecih. Zato moramo po njenem mnenju ublažiti gospodarske posledice te vojne ter podpreti močno prizadeta podjetja in sektorje. V tej luči bo Komisija državam članicam pri spoprijemanju s tem popolnoma novim položajem omogočila uporabo prožnosti, predvidene s pravili EU o državni pomoči, hkrati pa bo zagotovljena zaščita enakih konkurenčnih pogojev na notranjem trgu.

Novi začasni okvir državam članicam omogoča, da:

  • dodelijo omejene zneske pomoči gospodarskim subjektom, ki so jih prizadele sedanja kriza ali povezane sankcije in protisankcije – do 35.000 evrov na upravičenca v kmetijstvu, ribištvu in akvakulturi ter do 400.000 evrov na upravičenca v kateri koli drugi gospodarski panogi;
  • zagotovijo, da je gospodarskim subjektom na voljo zadostna likvidnost, ter
  • gospodarskim subjektom nadomestijo dodatne stroške, nastale zaradi izjemno visokih cen plina in električne energije.

Tovrstni ukrepi bodo na voljo tudi gospodarskim subjektom, ki se štejejo za podjetja v težavah, saj se morda zaradi trenutnih okoliščin, ki sledijo koronavirusni pandemiji, soočajo z resnimi likvidnostnimi potrebami.

Da bi ohranili enake konkurenčne pogoje na enotnem trgu, novi začasni okvir za krizno državno pomoč vključuje številne zaščitne ukrepe. Države članice so tudi pozvane, naj za dodelitev pomoči za dodatne stroške energije, povezane z visokimi cenami plina in električne energije, vključijo tudi zahteve glede trajnostnosti.

Začasni okvir, ki je že objavljen v Uradnem listu Evropske unije, velja do 31. decembra 2022. Da bi Komisija zagotovila pravno varnost, bo pred tem datumom ocenila, ali ga je treba podaljšati. Več informacij o novem začasnem okviru za krizno državno pomoč v podporo gospodarstvu po agresiji Rusije proti Ukrajini je na voljo v obvestilu za javnost Evropske komisije.