Skoči do osrednje vsebine

Minister dr. Podgoršek na otvoritvi razstave Oglje je črno zlato

Minister dr. Jože Podgoršek se je udeležil otvoritve razstave Oglje je črno zlato. Ob letošnjem mednarodnem dnevu gozdov (21. marcu), jo organizira Zveza gozdarskih društev v sodelovanju z Zavodom za gozdove, Gozdarskim inštitutom Slovenije, družbo Slovenski državni gozdovi (SIDG) d. o. o., Društvom oglarjev Oglarske dežele Dole pri Litiji ter Društvom likovnega ustvarjanja Ribnica. Razstava govori o oglju, negi gozda, zelenemu mostu, gozdu, gozdnemu turizmu in gozdno – lesni verigi.

Minister stoji za mikrofonom in govori.

Minister dr. Jože Podgoršek | Avtor Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

1 / 3

Minister dr. Jože Podgoršek je v svojem nagovoru poudaril pomen oglarstva v Sloveniji, ob tem pa spomnil na dosežek oglarjev z Dol, ki so lani predstavili kopo, rekorderko. Dodal je, da proces pridobivanja oglja večkrat spremljajo tudi številni dogodki, ki omogočajo druženje ter razvoj sobivanja med podeželjem in mestom.

V nadaljevanju je poudaril vlogo gozda v slovenskem prostoru ter izpostavil, da je les obnovljiv material, ki se lahko uporablja v različne namene. Možno pa ga je tudi reciklirati, s čimer se podaljša njegova življenjska doba, zmanjša se pa tudi njegov ogljični odtis. »Potrošniki lahko prispevamo k trajnostni rabi gozdov z izbiro lesnih izdelkov z oznako ali certifikatom, ki potrjuje, da prihajajo iz zakonitih in trajnostnih virov. Z uporabo lesa iz lokalnih gozdov poskrbimo tudi za skrajšanje prevoznih poti in posledično za zmanjšanje izpustov iz prometa«. Dodal je, da se gozdovi v zadnjih letih velikokrat uporabljajo kot turistični in rekreacijski prostor. V to pripomorejo tudi različne aktivnosti, ki se lahko izvajajo, kot so vodeni pohodniški ali kolesarski izleti, opazovanje živali ali lov, nabiralništvo, oglarjenje ali pa gozdne učne poti. Vse to pa je pripeljalo do nesoglasij med lastniki in uporabniki. Razlog za to so številni negativni vplivi aktivnosti na sam gozdni ekosistem, poseganje v lastninsko pravico lastnikov gozdov ter navzkrižje interesov. Ob tem je minister poudaril. »Da bo raba gozdov smotrna in da bodo ob spoštovanju lastnine ustrezno upoštevane vse funkcije gozdov, je potrebno nadaljevati z ozaveščanjem obiskovalcev gozdov in izvajati ustrezen nadzor.«

V svojem nagovoru se je minister dotaknil tudi strateškega načrta skupne kmetijske politike za obdobje 2023–2027. V njem so številne intervencije, ki bodo omogočale razvoj trajnostnega gospodarjenje z gozdovi in gozdno-lesne verige ter nadaljnjo ohranjanje in krepitev pestre palete naravnih in človeških potencialov na našem podeželju. Opozoril tudi na pomen delovanja gozdno lesne verige.

Minister je zaključil z mislijo na nedolžne ljudi v Ukrajini in opozoril na njihovo odločnost, da branijo svoje bližnje, domovino in vse, kar jim največ pomeni. »Njim v podporo naredimo en simboličen košček črnega zlata v spodbudo, motivacijo, da bodo ohranili suverenost. Da bodo zmogli napore.«