Skoči do osrednje vsebine

3,41 milijonov evrov odobrenih sredstev za Tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom

4 upravičencem so bile izdane odločbe v skupni vrednosti 3.412.727,58 evrov.

Na 2. javni razpis podukrepa 4.3: Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva, operacija Tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom so prispele 4 vloge, katere so bile ugodno rešene.

Oddaja vlog je potekala od 29. 10. 2021 do 10. 12. 2021.

Višina razpisanih sredstev je znašala 4.000.000 evrov.