Skoči do osrednje vsebine

Spremenjena davčna obravnava prispevkov za socialno varnost samozaposlenih v kulturi

Ministrstvo za finance je pritrdilo prizadevanjem ministra za kulturo dr. Vaska Simonitija za uskladitev 56. člena Zakona o dohodnini, ki se nanaša na samozaposlene v kulturi, ki prejemajo državno pomoč. Sprememba člena odpravlja neskladje z veljavno zakonodajo na področju davčne obravnave prispevkov za socialno varnost samozaposlenih v kulturi.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2Z), ki ga je Državni zbor sprejel 11. marca 2022, je bil 21. marca 2022 objavljen v Uradnem listu.

V skladu s spremenjenim 56. členom se obvezni prispevki za socialno varnost, ki se nanašajo na socialno zavarovanje zavezanca, ki dosega dohodke iz dejavnosti – zavezancu jih v skladu s posebnimi predpisi plača Republika Slovenije, v primeru samozaposlenih v kulturi Ministrstvo za kulturo, ali lokalna samoupravna skupnost, ne štejejo za davčno priznan prihodek in se ne priznajo kot davčno priznan odhodek zavezanca.

V skladu s 27. členom se spremenjeni 56. člen uporablja že za obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti za davčno leto 2021.

Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2Z)