Skoči do osrednje vsebine

Minister Podgoršek: »Hmeljarstvu v novem programskem obdobju namenjena posebna pozornost«

Minister dr. Jože Podgoršek se je udeležil občnega zbora Združenja hmeljarjev Slovenije. Predstavil jim je podrobnosti priprave nacionalnega strateškega načrta skupne kmetijske politike ter ukrepe za soočanje s trenutnimi izzivi.

Minister med svojim nagovorom. V rokah drži mikrofon.

Minister dr. Jože Podgoršek na Občnem zboru združenja hmeljarjev. | Avtor Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

1 / 3

Minister dr. Jože Podgoršek je v svojem nagovoru poudaril, da bo hmeljarstvo tudi v prihodnje ostal naša pomembna kmetijska dejavnost, zato jim bomo pri oblikovanju ukrepov/intervencij za novo programsko obdobje namenili posebno pozornost. Dodal je, da bodo naložbe v novem programskem obdobju ciljno usmerjene za namen izboljšanja konkurenčnosti, prilagajanja na podnebne spremembe in ohranjanja biodiverzitete. Novo programsko obdobje skupne kmetijske politike podpira tudi ekološko kmetovanje: »V okviru intervencije kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (KOPOP) je predvidena tudi podpora za integrirano pridelavo hmelja. Do plačila bodo upravičeni nosilci kmetijskih gospodarstev, ki bodo pridobili certifikat o integrirani pridelavi in izpolnjevali ostale pogoje ter zahteve za izvajanje intervencije KOPOP. Prav tako je v okviru predvidena tudi podpora za pridelavo lokalnih sort, ki jim grozi genska erozija, pri hmelju so to sorte Atlas, Bobek, Cerera in Savinjski golding«.

V nadaljevanju se je dotaknil tudi izzivov, s katerimi se kmetijstvo trenutno sooča. Izpostavil je, da je epidemija Covid-19 zelo vplivala na povpraševanje po hmelju, saj obdobju osmih let izrazitejšega povpraševanja po hmelju in za hmeljarje ugodnega sklepanja dolgoročnih pogodb o prodaji hmelja v začetku leta 2022 namreč ni zaznati povpraševanja po hmelju. Dostopni podatki in raziskave za leto 2022 sicer kažejo na to, da bi se lahko pivovarski sektor v nadaljevanju leta opomogel. Poudaril je tudi, da bodo pivovarji deležni pomoči zaradi naraščajočih cen energentov in repromateriala. »Hmeljarji so upravičeni do istih pomoči kot vsi ostali slovenski kmetje torej dobijo 100 evrov po hektarju za njive in 130 evrov po hektarju za trajne nasade. Ta pomoč jih bo zagotovo prišla prav. Za to bo namenjenih dobrih 30 milijonov evrov.«   

V Sloveniji smo v letu 2021 na 1535 hektarjih hmeljišč pridelanih 2186 ton hmelja, kar nas uvršča na 5. mestu v EU in na 6. v svetu in enako po površinah. Preteklo leto je izstopalo tudi po številu na novo zasajenih nasadov hmelja, in sicer se je zasadilo 231 nasadov.