Skoči do osrednje vsebine

Izdaja odločb za operacijo naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa

Izdali smo odločbe na javnemu razpisu za operacijo naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa iz Programa razvoja podeželja 2014-2020 za leto 2021 (Sklop B - enostavne naložbe).

48 upravičencem (sklop B - enostavne naložbe) so bile izdane odločbe v skupni vrednosti 1,43 milijona evrov.

Javni razpis za operacijo naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2021 je bil objavljen 08. 10. 2021. Oddaja vlog v elektronski sistem je potekala od 2. 11. 2021 do vključno 10. 1. 2022.

Višina razpisanih nepovratnih sredstev je za enostavne naložb za pravne osebe, samostojne podjetnike in skupine proizvajalcev s področja gozdarstva je znašala 3.000.000 evrov.

Na Agencijo je prispelo 50 vlog, izdanih je bilo 48 odločb o pravici do sredstev v skupni višini 1.428.669,08 evrov ter dve zavrnili odločbi.