Skoči do osrednje vsebine

Strokovno predavanje »Prepoznavanje zgodnjih in prisilnih porok v romski skupnosti ter ukrepanje v teh primerih«

V ponedeljek, 21. marca 2022, je v Dolenjskih Toplicah potekalo strokovno predavanje z naslovom Prepoznavanje zgodnjih in prisilnih porok v romski skupnosti ter ukrepanje v teh primerih. Šlo je za prvo v vrsti niza usposabljanj, ki jih v okviru projekta Nacionalna platforma za Rome (Siforoma 5) organizira Urad Vlade Republike Slovenije za narodnosti.

Tokratno strokovno predavanje je bilo namenjeno predvsem vodstvom ključnih institucij, katerih sodelovanje in seznanjenost s problematiko je ključno za odpravljanje vzrokov, prepoznavanje in preprečevanje teh škodljivih kulturnih praks. Poleg tematike zgodnjih in prisilnih porok v romski skupnosti so strokovno usposobljeni predavatelji predstavili tudi širšo tematiko preprečevanja nasilja v družini in nad otroki ter trgovine z ljudmi.

Na dogodku so nastopili predavatelji iz različnih institucij, in sicer predstavnika Generalne policijske uprave, Aleksander Podgrajšek in Vinko Stojnšek, predstavnica Društva Ključ – center za boj proti trgovanju z ljudmi, Polona Kovač in predstavnica Vrhovnega državnega tožilstva Republike Slovenije, Barbara Jenkole Žigante. Svoje izkušnje z omenjeno tematiko sta prav tako predstavili direktorica Centra za izobraževanje v pravosodju, višja sodnica Blanka Javorac Završek in predsednica Društva MOZAIK – Društvo otrok, Katarina Meden. Strokovnega predavanja in razprave, ki je sledila v nadaljevanju dogodka, so se udeležili predstavniki in predstavnice osnovnih šol, zdravstvenega doma, centrov za socialno delo (Dolenjska in Bela Krajina, Osrednja Slovenija, Posavje, Ljubljana), policijskih uprav, Rdečega križa Novo mesto, Okrožnega sodišča v Novem mestu in predsednik Sveta romske skupnosti Republike Slovenije.

Udeležencem je bil predstavljen nadaljnji potek strokovnih izobraževanj, ki bodo potekala predvidoma v ožjih skupinah in bodo namenjena predvsem strokovnim delavcem posameznih institucij iz ožjih lokalnih okolij, kjer je zaznati omenjeno problematiko.

V duhu namena in ciljev projekta Nacionalna platforma za Rome pa je direktor Urada Vlade Republike Slovenije za narodnosti, mag. Stanko Baluh, vse prisotne pozval k čim tesnejšemu sodelovanju in povezovanju, saj samo z medinstitucionalnim pristopom lahko ustrezno zaščitimo vsakega posameznega otroka ter mu omogočimo varno in srečno otroštvo.