Skoči do osrednje vsebine

Investicije v Splošni bolnišnici Jesenice: obisk ministra za zdravje Janeza Poklukarja

Minister Janez Poklukar je obiskal Splošno bolnišnico Jesenice, kjer se je sestal z zaposlenimi in vodstvom. Po delovnem sestanku z direktorjem Markom Toplakom, strokovno direktorico Anjo Jovanovič Kunstelj, pomočnico direktorja za zdravstveno nego in oskrbo Mojco Strgar Ravnik, s pomočnikom direktorja za splošno in poslovno področje Benjaminom Lukšičem ter vodjo finančno-računovodske službe Majo Bertoncelj, si je ogledal prenovljene prostore lekarne in laboratorija ter potek energetske in požarne sanacije bolnišnice.

Ob tem je minister poudaril: »Kljub obširnim investicijskim projektom, ki so se tu odvijali v zadnjih nekaj letih, in hkratni epidemiji koronavirusa, so s trdim in zagnanim delom zdravstveno oskrbo pacientov obdržali na visokem nivoju. Zdravstvo ni stavba, pač pa ljudje, ki delajo v njej.«

»Zelo nas veseli, da nas je minister obiskal. Kljub temu, da bolnišnico zelo dobro pozna, je danes tu kot minister za zdravje, kar nam je v posebno čast«, je dodal direktor Mark Toplak. »Izredno sem ponosen tudi na vse investicije v Splošni bolnišnici Jesenice. Vsa ta dela samo namreč izpeljali ob polno delujoči bolnišnici in hkratni epidemiji korona virusa.«

Skupni cilj vseh zaposlenih v zdravstvu je visoko strokovna in prijazna oskrba bolnika. Za vzdrževanje tako visokih standardov so nujno potrebne strateške in dolgoročne naložbe v zdravstveno infrastrukturo. Jeseni sprejet Zakon o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v slovensko zdravstvo v letih od 2021 do 2031, omogoča načrtovanje in razvoj slovenskega zdravstva v vseh slovenskih regijah in v vseh ustanovah, ki to res potrebujejo.

Podrobneje o investicijah:

  • S projektom energetske sanacije, v vrednosti več kot 6 milijonov evrov, je bolnišnica pridobila prenovljene bolnišnične sobe, ambulante in spremljajoče prostore. Stavbi A in B sta dobili nov fasadni ovoj, vgrajeno je novo stavbno pohištvo, nameščena varčna sodobnejša svetila. Prav tako je ves čas zagotovljen dotok svežega zraka v prostore brez zračenja z odpiranjem oken.
  • S požarno sanacijo, vredno nekaj manj kot dva milijona evrov in pol, je bolnišnica pridobila požarno bolj varne prostore. Zaradi zagotavljanja evakuacije sta stavbi B in B1 pridobili tri zunanja požarna evakuacijska stopnišča, vsa dvigala, tako osebna kot tovorni, so prenovljena v požarno zaščitena dvigala. Z dodatno zgrajenim dvigalom sta po novem povezana tudi heliport in urgenca, kar bo zelo skrajšalo pot pacienta iz helikopterja do potrebne zdravstvene oskrbe.
  • Skoraj milijon in dvesto tisoč evrov so investirali tudi v prenovo decembra 2021 verificirane bolnišnične lekarne. Prostori lekarne so postali bolj odprti, opremljeni s sodobnejšo pohištveno in medicinsko opremo. Urejeni so na način, ki preprečuje križanje čistih in nečistih poti, prezračevani so z napravo higienik, pridobljen pa je še nov čisti prostor za pripravo magistralnih zdravil.
  • Investirali so tudi v prostore bolnišničnega laboratorija. Skoraj 150.000 evrov vredna investicija je zagotovila nov odprt prostor s prenovljeno inštalacijo in novo postavitev laboratorijske opreme. Zaposlenim je omogočena večja preglednost nad delovanjem laboratorijskih aparatov in transportom vzorcev v laboratoriju. Z novo pohištveno opremo je delovni prostor bolj prijazen za zaposlene, prav tako pa je laboratorij dobil dodatno prezračevanje in ohlajevanje, saj je potrebno zagotavljati primerno temperaturo zraka za laboratorijske aparate.
  • V teku je še projekt združitve obeh obstoječih enot intenzivne terapije, torej Enote intenzivne terapije operativnih strok in Enote intenzivne internistične terapije, na isti lokaciji. Zlasti je to pomembno, ker bo omogočilo združevanje ekip medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov, torej bodo lahko optimizirani delovni procesi potekali v modernih prostorih.