Skoči do osrednje vsebine

Delovanje Oddelka za tujce

Sprejeli smo ukrepe za zmanjšanje zaostankov pri reševanju vlog na Oddelku za tujce

Skladno z 2. točko 22. člena Uredbe o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 9/18, 14/20, 167/20 in 172/21) obveščamo, da je načelnik Upravne enote Ljubljana sprejel ukrepe glede reševanja zaostankov na področju Oddelka za tujce na način:

  • osebni prevzem vlog: povečali bomo število okenc s svetovalci. Tako bomo dnevno sprejeli cca 60 strank, kar bo posledično pomenilo zmanjšanje čakalne dobe in tudi večje število popolnih vlog.
  • po pošti ali e-pošti: uradniki bodo sprotno pregledovali in vnašali vloge v register tujcev in tujcem pošiljali dopolnitev vloge. S tem bodo vzpostavili redno reševanje novih vlog.

Za zaostanke pri reševanju že vloženih vlog (cca 15.000 vlog) bomo zadolžili posebno ekipo uradnikov, ki jih bodo reševali po vrstnem redu (datumu prejema).

Glede na vse navedeno predvidevamo, da bi lahko zaostanke zmanjšali oziroma odpravili v roku 6 mesecev, a s predpostavko, da ne bo prišlo do nenapovedanih bolniških odsotnosti in odpovedi delovnega razmerja. V tem primeru se bo čas reševanja zaostankov povečal.

V zvezi s tem obveščamo stranke, da v nadaljnjih treh mesecih ne bomo podajali posamičnih informacij glede stanja vlog.