Skoči do osrednje vsebine

Za sofinanciranje nakupa tehnične opreme posrednikom pri razdeljevanju donirane hrane 50.000 evrov

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je v petek v Uradnem listu objavilo javni razpis za sofinanciranje nakupa tehnične opreme posrednikom pri razdeljevanju donirane hrane, razpisanih je 50.000 evrov.

Donirana hrana ima velik pomen, saj se s tem v prvi vrsti podpira boj proti pomanjkanju hrane ranljivih skupin. Hkrati pa je to tudi učinkovit vzvod za zmanjšanje količin presežkov hrane. Presežna hrana se lahko prerazdeli, če je primerna za prehrano ljudi in izpolnjuje vse zahteve glede varnosti živil, kot so določene s pravili EU o varnosti živil in informacijah o živilih za potrošnike ter zadevnimi nacionalnimi pravili.

MKGP s tem razpisom sofinancira nakup tehnične opreme in stroškov dostave te opreme posrednikom pri razdeljevanju donirane hrane, sofinancirati pa je možno nakup:

 • termometrov za ugotavljanje temperaturnega režima hrane, ki se sami umerjajo,
 • gostinskih hladilnikov in zamrzovalnikov,
 • termo boksov za shranjevanje hrane med transportom, skladiščenjem in razdeljevanjem hrane,
 • rf termo posod s pokrovom,
 • štedilnikov, kuhalnih plošč,
 • mešalnikov in rezalnikov hrane,
 • pečic,
 • GN posod,
 • naprav s toplovodno kopeljo,
 • hladilnih torb za transport,
 • vozičkov za prevoz materiala,
 • delovnih miz,
 • pomivalnih korit,
 • košar (na primer zložljivih),
 • strojev za čiščenje košar,
 • pomivalnih strojev,
 • omar za shranjevanje oziroma skladiščenje hrane,
 • pribora za prijemanje hrane oziroma živil,
 • hladilne oziroma klimatske naprave za hlajenje posebnih skladiščnih prostorov za sadje in zelenjavo.

Vlagatelji vlog za sofinanciranje nakupa tehnične opreme in stroškov dostave te opreme so posredniki pri razdeljevanju donirane hrane, ki imajo status humanitarne organizacije v skladu z zakonom, ki ureja humanitarne organizacije, invalidske organizacije v skladu z zakonom, ki ureja invalidske organizacije, ter javni zavodi s področja socialnih in varstvenih storitev, ki razdeljujejo donirano hrano. Vlagatelj mora imeti sedež v Republiki Sloveniji in biti vpisan  kot nosilec živilske dejavnosti v Registru obratov iz 152.a člena Zakona o kmetijstvu (ZKme-1).

Skupna višina sredstev, namenjenih za sofinanciranje nakupa tehnične opreme in stroškov dostave te opreme posrednikom pri razdeljevanju donirane hrane, znaša do 50.000 eurov z DDV.

Popolna vloga mora biti dostavljena v vložišče Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, do vključno 21. aprila 2022 do 14:00 ure v zaprti ovojnici pod oznako »NE ODPIRAJ! Vloga na javni razpis: Sofinanciranje nakupa tehnične opreme posrednikom pri razdeljevanju donirane hrane«. Na ovojnici mora biti naveden polni naslov pošiljatelja.

Dodatne informacije: