Skoči do osrednje vsebine

Mag. Karin Žvokelj imenovana za direktorico Urada za intelektualno lastnino

Vlada Republike Slovenije je na seji vlade dne 16. 2. 2022 imenovala mag. Karin Žvokelj za direktorico Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino. Imenovana je od 21. 3. 2022 dalje za mandatno dobo petih let.

Mag. Karin Žvokelj je diplomirala na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru, magistrirala pa je iz mednarodne ekonomije na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Del magistrskega študija je opravila tudi na Univerzi v Trentu v Italiji.

Po formalno pridobljeni izobrazbi se je ves čas neformalno izobraževala tako v Sloveniji kot v tujini, predvsem na področju vodenja in vrednotenja projektov in programov, financ in računovodstva, voditeljstva, timskega dela in nadzorništva. Pridobila je tudi številne akreditacije in certifikate, med katerimi so certifikat za standardna znanja za nadzornike, akreditacija pri Združenju nadzornikov Slovenije, certifikat za izvajanje mediacije, ECQA certifikat za vodenje EU projektov in ECQA certifikat za izvajanje izobraževanj za pridobitev omenjenega certifikata ter certifikat za vodenje projektov po metodi PRINCE2 Foundation.

Pridobila je tudi znanje za nadzor nad finančnim poslovanjem družb v okviru Združenja nadzornikov Slovenije, znanje na področju vrednotenja projektov in programov v okviru organizacij IDEAS, INTRAC in EIPA ter znanje za notranje presojevanje po standardu ISO 9001 (Bureau Veritas).

Leta 2021 je postala vršilka dolžnosti direktorja na Uradu za intelektualno lastnino, pred tem pa je bila namestnica direktorja Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (SPIRIT), kjer je še posebej delovala na področju razvoja inovacijskega ekosistema v državi. Med letoma 2016 in 2019 je bila zaposlena na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo v kabinetu ministra in kot vodja službe za razvojna sredstva.

Pred tem je kot podjetnica delovala na področju svetovanja in vodenja projektov v njihovih različnih razvojnih fazah tako za gospodarski kot za javni sektor, na poslovnih revizijah ter na področju vrednotenja politik, programov in projektov. Zaradi delovanja na italijanskem in hrvaškem tržišču ji je poznano tudi italijansko in hrvaško poslovno okolje.