Skoči do osrednje vsebine

Državni sekretar Irgolič na terenskem obisku kmetij na Štajerskem

Na povabilo Zveze slovenske podeželske mladine si je državni sekretar mag. Aleš Irgolič na terenskem obisku na Štajerskem ogledal tri kmetije mladih prevzemnikov.

Na kmetiji Uroša Bračka v Vitomarcih

Na kmetiji Uroša Bračka v Vitomarcih | Avtor Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

1 / 3

Mag. Irgolič je najprej obiskal kmetijo Janija Čelana v Majšperku, kjer se ukvarjajo s prirejo mleka in poljedelstvom, ukvarjajo pa se tudi z dopolnilnimi dejavnostmi (storitev delo s traktorjem in drugo strojno opremo, vzdrževanje cest in pluženje snega, vzdrževanje zelenic, opravljanje posebnih ročnih kmetijskih del in oskrbe živali ter storitev nadomeščanja na kmetijah). Na kmetiji redijo govedo in perutnino, vključeni pa so tudi v organizacijo proizvajalcev (Mlekarsko zadrugo Ptuj z.o.o. – sektor mleko).

Sledil je obisk kmetije Uroša Bračka v Vitomarcih, kjer se ukvarjajo tako z rastlinsko kot tudi z živalsko proizvodnjo (glavni vir dohodka so prireja mleka, reja govejih pitancev in reja pitovnih piščancev), vključeni so tudi v shemo »Izbrana kakovost Slovenija«. Kmetija leži v območju z omejenimi dejavnostmi za kmetovanje (OMD), kmetijsko gospodarstvo je vključeno tudi v ukrep dobrobit živali.

Kot zadnjo v okviru terenskega obiska si je državni sekretar Irgolič ogledal kmetijo Dejana Sukiča v Gornji Radgoni. Kmetija je vključena v ekološko kmetijstvo in v več kmetijsko-okoljsko-podnebnih (KOPOP) ukrepov, ukvarjajo se tudi s prašičerejo.