Skoči do osrednje vsebine

Za krepitev zaupanja v javno upravo moramo digitalne storitve bolj približati državljanom

Minister za javno upravo Boštjan Koritnik se je v Strasbourgu udeležil zasedanja ministrov za javno upravo. Ministri so razpravljali o izzivih, ki so skupni javnim upravam v 21. stoletju, kot so digitalna preobrazba, mobilnost javnih uslužbencev ter preglednost in odprtost javnih uprav, ki zagotavljajo storitve po meri državljanov. Minister Koritnik se je na dvostranskih pogovorih sestal tudi s švedsko ministrico za javno upravo Ido Karkiainen in nizozemsko državno sekretarko za digitalizacijo Alexandro Van Huffelen.

udeleženci razprave sedijo za ovalno mizo

Ministrska razprava na temo Kako lahko javne uprave bolje zadovoljijo potrebe državljanov | Avtor Ministrstvo za javno upravo

1 / 3

Minister Boštjan Koritnik je v razpravi o pomenu storitev javne uprave poudaril, da digitalna preobrazba omogoča preobrazbo delovnih procesov, preseganje obstoječih organizacijskih oblik in uvaja nove virtualne oblike delovanja, ki omogočajo približanje digitalnih storitev državljanom in dodal, da v Sloveniji uvajamo sodobne digitalne rešitve, ki so prilagojene potrebam državljanov. Pri tem je predstavil poskusni projekt Virtualno okence upravnih enot, ki omogoča varno in hitro urejanje storitev na spletu ter krepi zadovoljstvo državljanov s storitvami države, kar je eden od ciljev javne uprave.

Ministri so na zasedanju sprejeli deklaracijo o skupnem stebru evropskih javnih uprav, ki temelji na treh področjih. V prvem je zajet razvoj talentov v evropskih uslužbenskih sistemih, razvoj novih oblik dela in programi usposabljanja za javne uslužbence, kar odločilno prispeva k oblikovanju privlačne, moderne in inovativne javne uprave. Drugo področje v ospredje postavlja pregledne in odporne javne storitve, ki izpolnjujejo pričakovanja uporabnikov. Z doslednim izvajanjem reform, odpiranjem in izmenjavo podatkov ter storitvami, ki v ospredje postavljajo človeka, bodo javne uprave v Evropski uniji odpornejše in pripravljene na izzive 21. stoletja. V okviru tretjega področja so ministri poudarili, da morajo biti digitalne storitve visoko kakovostne, vključujoče in strateško avtonomne.

Prav tako so ministri sklenili, da morajo smernice iz deklaracije biti del nove Strategije mreže evropskih javnih uprav v obdobju junij 2022 – junij 2025, pri svojem delu pa jih morajo upoštevati tudi v mreži evropskih direktorjev, pristojnih za informatiko.

Ministri so razpravljali tudi o predlogu francoskega predsedstva o mobilnosti javnih uslužbencev med članicami Evropske unije in prvih rezultatih pilotne faze projekta o izmenjavi vodstvenih kadrov med državami. V tem projektu poleg Belgije, Francije, Portugalske in Španije sodeluje tudi Slovenija. Minister Koritnik je ob tem izpostavil: »Veseli nas, da lahko sodelujemo v pilotnem projektu o izmenjavi vodstvenih kadrov, ki nam omogoča, da države med seboj izmenjujemo kadre z vodstvenimi izkušnjami in tako delimo dobre prakse, s katerimi krepimo znanje naših zaposlenih. Novi načini dela poudarjajo komunikacijo med vodji in zaposlenimi, hkrati pa potrjujejo, da je vodenje, ki temelji na zaupanju, ključno za uspešno delo.«

Ob robu zasedanja se je minister Koritnik srečal tudi s švedsko ministrico za javno upravo Ido Karkiainen, s katero sta izmenjala izkušnje s področja plačnega sistema v javnem sektorju, nagrajevanja javnih uslužbencev in merjenju njihove učinkovitosti. 

Minister Koritnik se je srečal tudi z nizozemsko državno sekretarko za digitalizacijo Alexandro van Huffelen, s katero sta izmenjala izkušnje glede razvoja digitalnih storitev in aktivnosti za njihovo večjo uporabo s strani državljanov ter o načinih, kako pritegniti in zadržati v javni upravi talente, predvsem na področju informacijsko komunikacijskih tehnologij.

Peter Pogačar, generalni direktor Direktorata za javni sektor, se je ob robu zasedanja srečal z Gertrud Ingestad, generalno direktorico Direktorata za upravljanje s človeškimi viri in varnost pri Evropski komisiji, s katero sta govorila o možnostih sodelovanja Slovenije v novih strateških projektih EU na področju upravljanja s človeškimi viri.