Skoči do osrednje vsebine

V letu 2021 urejenih 27 nivojskih križanj cest z železnico

Ob nadgradnji javne železniške infrastrukture na Direkciji za infrastrukturo posebno pozornost posvečamo zagotavljanju višje ravni prometne varnosti, kamor sodijo tudi ureditve nivojskih prehodov. V letu 2021 je bilo v okviru nadgradenj prog in samostojnih projektov urejenih 27 križanj cest z železnico, ki so bili prej označeni samo z Andrejevim križem, od tega je bilo 24 ukinjenih in 3 zavarovani z avtomatsko zapornico. Na železniškem odseku med Pesnico in Šentiljem ni več nobenega prehoda označenega z Andrejevim križem.

Na javnem železniškem omrežju je bilo na dan 31. 12. 2021 evidentiranih 690 nivojskih prehodov (NPr), od tega:

 • 349 nivojskih prehodov označenih z Andrejevim križem,
 • 299 nivojskih prehodov zavarovanih z avtomatsko varnostno napravo (zapornicami),
 • 18 nivojskih prehodov zavarovanih z avtomatsko svetlobno cestno signalizacijo,
 • 15 nivojskih prehodov z mehansko napravo ter zvočno in svetlobno organizacijo in
 • 9 nivojskih prehodov zavarovanih z zapornim brunom.

Direkcija stremi k temu, da se število nivojskih prehodov z leti zmanjšuje, prav tako tudi odstotek tistih, ki so označeni s prometno signalizacijo. Od začetka leta 2010 se je število prehodov, označenih z Andrejevim križem, zmanjšalo za 224 oziroma za 39 %.

V začetku leta 2022 je bila v okviru projekta nadgradnje železniške proge Maribor–Šentilj–državno mejo zaključena tudi ureditev križanj cest z železnico na odseku Pesnica–Šentilj, ki se je začela v mesecu maju leta 2020. Izvedeni naslednji ukrepi:

 • ukinitev nivojskega prehoda v Pesnici, gradnja povezovalne ceste do obstoječega podvoza in gradnja podhoda,
 • gradnja novega 204 metre dolgega nadvoza čez regionalno cesto, gradnja povezovalnih cesti in ukinitev treh nivojskih prehodov (Ranca 1, Ranca 2, Ranca 3),
 • zavarovanje obstoječega nivojskega prehoda Ranca 4,
 • gradnja novega 166 metrov dolgega nadvoz, gradnja povezovalnih cest in ukinitev dveh nivojskih prehodov (Štrihovec 1, Štrihovec 2),
 • ureditev obstoječega zavarovanega prehoda Štrihovec 4,
 • gradnje povezovalne ceste do obstoječega zavarovanega nivojskega prehoda Šentilj 2 in ukinitev nivojskega prehoda Šentilj 1.

Pred začetkom nadgradnje železniške proge Maribor–Šentilj–državno mejo je bilo na odseku med Pesnico in Šentiljem 12 nivojskih prehodov, tekom 18,87 milijona evrov vredne pogodbe za ureditev križanj cest z železnico na odseku železniške proge Pesnica–Šentilj je bilo ukinjenih 7 nivojskih prehodov, zgrajenih 7,2 kilometra povezovalnih cest in zgrajena 2 nova nadvoza. Trije nivojski prehodi (Ranca 4, Štihovec 4 in Šentilj 2) ostajajo zavarovani z avtomatskimi polzapornicami, 2 nivojska prehoda (Štrihovec 3 in Šentilj 3) pa sta bila ukinjena v sklopu pogodbe za nadgradnjo oseka Pesnica–Šentilj.

Več o projektu je na voljo na portalu Krajšamo razdalje.

Nov nadvoz v Ranci

Nov nadvoz v Ranci | Avtor: Direkcija za infrastrukturo

1 / 3