Skoči do osrednje vsebine

Sodelovanja za podporo izgradnji Severno jadranske čezmejne vodikove doline

Državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo Blaž Košorok, državni sekretar na Ministrstvu za gospodarstvo in trajnostni razvoj Republike Hrvaške Ivo Milatić in predsednik avtonomne dežele Furlanije-Julijske krajine Massimiliano Fedriga so danes v Zagrebu podpisali pismo o nameri za vzpostavitev sodelovanja za skupno podporo izgradnje Severno jadranske čezmejne vodikove doline.

Gre za vzpostavitev okvira sodelovanja z namenom spodbujanja razvoja vodikovih tehnologij, priprave nabora projektov in iskanja virov za njihovo financiranje z namenom prispevanja k doseganju ciljev iz Evropskega zelenega dogovora ter Evropske strategije za vodik (zmanjšanje emisij za najmanj 55 % glede na leto 1990 in podnebna nevtralnost do leta 2050).

Vsebina se nanaša na regionalno sodelovanje in vzpostavitev čezmejnih vodikovih dolin s ciljem, da se izvedejo tranzicije v integriran ekosistem na področju energije, ki vključuje sektorje: energetika, industrija in transport. Poleg tega se bo vzpostavilo sodelovanje na področju inovacij in skupnih projektov, tako da se pospešeno pričnejo razvijati energetske rešitve, ki temeljijo na vodiku, ter s tem vzpostavitev vrednostnih verig. Pripravili se bodo skupni projekti na področju postavitve vodikovih polnilnic ter transporta vodika (po plinovodih, druge oblike transporta,..). Meddržavno sodelovanje bo potekalo tudi na področju znanstveno raziskovalnega dela, izvedbe potrebnih izobraževanj in podobno. Na podlagi pisma o nameri bo ustanovljena skupna delovna skupina, sestavljena iz predstavnikov zastopnikov držav, industrije ter raziskovalnih institucij, ki bo izvajala operativne naloge za uresničitev namena sodelovanja.