Skoči do osrednje vsebine

Minister Podgoršek v Lukovici o kmetijstvu v novem obdobju skupne kmetijske politike

Minister dr. Jože Podgoršek se je udeležil 2. srečanja kmetijskih gospodarstev z območja Občine Lukovica. Srečanje je bilo namenjeno vsebinam novega strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023 – 2027. Dogodek je organizirala Občina Lukovica skupaj z Razvojnim centrom Srca Slovenije, d. o. o. in Kmetijsko gozdarskim zavodom Ljubljana.

Minister stoji za govorniškim pultom.

Minister dr. Jože Podgoršek. | Avtor Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

1 / 2

Minister dr. Jože Podgoršek je v uvodnem delu najprej predstavil stanje na področju preskrbe s hrano v Sloveniji, predvsem v luči vojne v Ukrajini in posledic za prehranski sektor. Poudaril je, da je ministrstvo v dnevni komunikaciji z deležniki v verigi preskrbe s hrano ter da v tem trenutku ne beležimo pomanjkanja kmetijskih in prehranskih proizvodov. »Zato tudi ni potrebe po kopičenju zalog, saj posledično čez čas veliko hrane pristane v smeteh. Tudi na področju dobave pšenice iz sosednje Madžarske prihajajo pozitivne informacije od slovenskih dobaviteljev, da je dobava normalno stekla«.

Minister je predstavil tudi pomembnejše dosežke in aktivnosti v lanskem in letošnjem letu. »Danes sem na položaju ministra 17 mesecev, v tem obdobju smo z izjemno ekipo sodelavcev speljali številne pomembne projekte, zakone in druge aktivnosti, ki so zelo pomembno vplivali na stabilno kmetijstvo in preskrbo s hrano. Lansko leto smo imeli škode zaradi vremenskih vplivov, reševali stabilnost v prehranskem sektorju zaradi posledic epidemije ter pripeljali reformo skupne kmetijske politike do zaključka. Poleg tega smo morali voditi Svet EU in se soočali z drugim tekočimi izzivi in nalogami«.

V nadaljevanju je predstavil tudi ključne vsebine nove skupne kmetijske politike in nacionalnega strateška načrta. Le ta vsebuje ključne strateške usmeritve za izvajanje skupne kmetijske politike v Sloveniji in podaja nabor intervencij za njihovo uspešno in učinkovito uvedbo oziroma izvajanje v praksi. Dr. Podgoršek je izpostavil, da je nova skupna kmetijka politika usmerjena v varovanje in trajnostno upravljanje z naravnimi viri, blaženje in prilagajanje na podnebne spremembe ter ohranjanje biotske raznovrstnosti. »Pri pripravi strateškega načrta smo izhajali iz trenutnega stanja ter trendov in v največji možni meri upoštevali naravne in strukturne danosti slovenskega podeželja ter dejanske potrebe kmetijstva, živilstva, gozdarstva, podeželja, potrošnika in širše družbe«. Minister se je v nadaljevanju dotaknil tudi finančnih sredstev za izvajanje SKP v novem programskem obdobju. Za to bo namenjenih 1,8 milijarde eur sredstev, znesek pa zajema tudi dodatnih 310 milijonov. »Tudi zato, ker je vlada prepoznala kmetijstvo kot eno od strateških panog, smo uspeli zagotoviti ta dodatna finančna sredstva za kmetijstvo, kar je zelo pomembno za prihodnost kmetijstva, prestrukturiranja in razvoj podeželja«. Posebej je tudi spomnil, da je v novi SKP namenjeno več sredstev tudi območjem z omejenimi dejavniki.

Po besedah ministra nas čakajo številni koraki, kako povečati samooskrbo na nekaterih segmentih. »Nekaj ukrepov je zapisanih v strateškem načrtu, kjer je ena od ključnih skrbi stabilizacija pridelave. Torej prilagajanje na podnebne spremembe ter modernizacija kmetijskega in živilsko-pridelovalnega sektorja. Želimo si narediti trdne in močne verige, povezovati in oblikovat verige po veliki verjetnosti navzgor, torej od kmeta do trgovine. V teh dneh se je to pokazalo kot ključen korak, ki ga moramo narediti, da vendarle stabiliziramo pridelavo hrane in ponudbo v Republiki Sloveniji«. Razvoj slovenskega kmetijstva in podeželja je po mnenju dr. Podgorška mogoč le ob povezovanju in sodelovanju med vsemi deležniki pri prenosu znanja in inovacij. Kmete je v razpravi med drugim zanimalo, kako je z investicijskimi sredstvi in ukrepi, minister pa je predstavil tudi uvajanje finančnih instrumentov, ki bodo pomoč tistim kmetijam, ki nimajo kritja.