Skoči do osrednje vsebine

Minister Janez Poklukar podprl poljski predlog za premeščanje bolnikov

Minister za zdravje Janez Poklukar se je udeležil izrednega zasedanja zdravstvenih ministrov Evropske unije, ki je potekalo v obliki videokonference.

Glavni namen srečanja je bila izmenjava mnenj o ustreznih podpornih odzivih Evropske unije na zdravstvene posledice vojne v Ukrajini. Poleg tega so na konferenci obravnavali tudi predloge za krepitev odpornosti evropskih zdravstvenih sistemov držav članic EU v tovrstnih zdravstvenih krizah.

Minister je v nagovoru povedal, da Ministrstvo za zdravje aktivno sodeluje pri iskanju rešitev za solidarnostno pomoč ukrajinskemu prebivalstvu preko sodelovanja s Civilno zaščito, z Uradom vlade za oskrbo in integracijo migrantov in drugimi resorji. Sporočil je, da je Slovenija ponudila pomoč že takoj na začetku konflikta v Ukrajini in jo bo nudila tudi v prihodnje. Preko Rdečega križa bo namenila finančni humanitarni prispevek, pomagala na področju post-konfliktne rehabilitacije in  psihosocialne rehabilitacije.

Minister: »Slovenija je prav tako pripravljena sprejeti bolnike, še posebej tiste, ki neodložljivo potrebujejo zdravljenje oziroma pomoč, kot so rehabilitacija, hemodializno zdravljenje, zdravljenje tuberkuloze in podobno.«

Nenazadnje je Slovenija pripravljena pomoč nuditi tudi z zdravstvenim osebjem, ki bi lahko pomagalo kolegom v bolnišnicah v državah članicah, ob tem pa je dodal: »Podpiramo predlog Poljske glede zagotavljanja skupnega mehanizma za premeščanje ukrajinskih bolnikov in hkrati pozivamo Evropsko Komisijo, da razmisli, iz katerih virov bo zagotovila potrebna finančna sredstva za povračilo stroškov zdravljenja premeščenih ukrajinskih bolnikov v države članice.«

V zaključku je poudaril, da je potrebno čim prej pričeti z  implementacijo sklepov Sveta EU o krepitvi evropske zdravstvene unije. Izrazil je tudi pobudo o širši razpravi na ravni EU o strateških pristopih h krepitvi odpornosti zdravstvenih sistemov in povzel, da bomo morali  s hitrim ukrepanjem pripraviti naše zdravstvene sisteme na novo zdravstveno krizo in zagotoviti ustrezno zdravstveno oskrbo beguncev iz Ukrajine.