Skoči do osrednje vsebine

Zaprtje dveh javnih razpisov s področja akvakulture

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča vse zainteresirane, da bo danes ob polnoči zaprlo dva javna razpisa s področja akvakulture.

Zaprla se bosta 6. javni razpis za ukrep »Produktivne naložbe v klasično akvakulturo« ter 6. javni razpis za ukrep »Produktivne naložbe v okoljsko akvakulturo«, v okviru operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji (RS) za obdobje 2014-2020.

Podlaga je Uredba o izvajanju ukrepov iz navedenega operativnega programa.

Dodatne informacije o obeh javnih razpisih, ki se zapirata danes ob polnoči: