Skoči do osrednje vsebine

Minister za zdravje Janez Poklukar sodeloval na 65. zasedanju Komisije OZN za droge

Minister za zdravje Janez Poklukar je danes sodeloval na 65. zasedanju Komisije Organizacije združenih narodov za droge, kjer je v prvi vrsti poudaril pomembnost preprečevanja uporabe prepovedanih drog, zlasti med otroki in mladino. Minister je države članice pozval, naj z medsektorskim in več-disciplinarnim pristopom zagotovijo zadostno podporo in sredstva za pristope zgodnjega preprečevanja uporabe prepovedanih drog v obdobju otroštva ter zgodnjega odraščanja.

Minister Janez Poklukar na zaslonu med govorom na zasedanju
1 / 2

Minister je izpostavil dejavnike tveganja, kot so življenjsko okolje, šola in delovno okolje, socialno-ekonomski status, izobrazba in osebne lastnosti, ki vodijo v slabo zdravje odraslih. Povedal je, da vse več študij ugotavlja povezave med negativnimi izkušnjami iz otroštva in škodljivimi navadami v odrasli dobi.  Zato je dobro duševno zdravje, njegova zaščita in krepitev ter preprečevanje težav z duševnim zdravjem, pomembno v vseh življenjskih obdobjih, predvsem pa v otroštvu in adolescenci. Zaključil je, da je za uspešno zgodnje preprečevanje pomemben več-disciplinarni pristop, ki zahteva usklajevanje in sodelovanje med različnimi področji zdravstva in tako prispeva v korist otrok, mladih in odraslih.