Skoči do osrednje vsebine

Finančno nadomestilo zaradi vpliva povečanja cen energentov v čebelarstvu

11. 3. 2022 bo v Uradnem listu RS, št. 35/22, objavljen Odlok o finančnem nadomestilu zaradi vpliva povečanja cen energentov v čebelarstvu.

Upravičenec je fizična ali pravna oseba, ki je vpisana v centralni register čebelnjakov na dan 5. 3. 2022 (register čebelnjakov), v skladu s predpisom, ki ureja register čebelnjakov, kot odgovorna oseba za vzrejo čebel in je imela na dan 30. 6. 2021 prijavljeno najmanj eno čebeljo družino, ter bo izpolnjevala naslednje pogoje iz odloka:

  • na dan uveljavitve odloka upravičenec ni v postopku zaradi insolventnosti po določbah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 176/21 – uradno prečiščeno besedilo, 178/21 – popr. in 196/21 – odl. US); 
  • na dan uveljavitve odloka ima poravnane zapadle davčne obveznosti in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, v višini, ki presega 50 evrov;
  • za nakazilo dodeljenih sredstev ima odprt transakcijski račun v skladu s 35. členom Zakona o kmetijstvu
  • glede prijavljenih čebeljih družin se upošteva zadnje sporočeno število čebeljih družin v čebelnjakih, ki ga je upravičenec v skladu s pravilnikom, ki ureja označevanje čebelnjakov in stojišč, sporočil od 30. 10. 2020 do vključno 30. 6. 2021.

Višina podpore je v obliki pavšala in sicer 5 evrov na čebeljo družino.

Agencija potencialnim upravičencem svetuje, da preverite izpolnjevanje navedenih pogojev in da morebitne neurejene pogoje za pridobitev omenjene finančne podpore pravočasno uredite. 

Upravičencem ne bo potrebno pošiljati vlog na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. Informativne odločbe bodo upravičencem izdane glede na dostopne podatke iz uradnih evidenc. Nanje se lahko upravičenci pritožite v roku 15 dni.

Informativne odločbe bodo izdane najkasneje do 8. 4. 2022.

Povezava na storitev z več informacijami