Skoči do osrednje vsebine

V sklopu Načrta za okrevanje in odpornost na voljo 83 milijonov evrov za digitalizacijo zdravstva

Minister za zdravje Janez Poklukar se je udeležil tradicionalnega Zdravstvenega razvojnega foruma, z rdečo nitjo upravljanja podatkov na vseh ravneh zdravstva pod sloganom »Edini vir resnice«.

Minister je v nagovoru udeležencem povedal, da se Ministrstvo za zdravje zaveda odgovornosti za ureditev stanja na področju zbiranja in upravljanja podatkov v zdravstvu. Izpostavil je, da so podatki temelj za odločanje na vseh nivojih, tako operativnem kot strateškem, tudi v zvezi z ukrepi za učinkovit odziv na epidemijo, za odpornost zdravstvenega sistema, zadostno oskrbo s kritično medicinsko opremo ali odpravo pomanjkanja zdravstvenih delavcev. Podatki pa so seveda pomembni tudi za pacienta, kajti s podatki in informacijami opolnomočen posameznik lahko pomembno prispeva k svojemu lastnemu zdravju in obvladovanju bolezenskih stanj.

Minister: »Kvalitetni, kar pomeni zanesljivi, ažurni in celoviti podatki so ključni za pravilne odločitve pri vzpostavljanju dostopnega, kakovostnega in učinkovitega javnega zdravstvenega sistema in omogočajo postavitev mrež zdravstvenih izvajalcev, kot na primer, mreže zdravstvenih izvajalcev na primarnem, sekundarnem in terciarnem nivoju, mreže izvajalcev nujne medicinske pomoči, kakor tudi mreže laboratorijev, rehabilitacijskih centrov in paliativnih timov, z mrežami centrov za duševno zdravje ali na primer mreže vstopnih točk za vstop v dolgotrajno oskrbo, če jih naštejem le nekaj. V zadnjem letu smo, tudi v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje, na tem področju naredili pomembne korake naprej.«

Relevantni podatki so tudi pogoj za kratkoročno in dolgoročno načrtovanje kadrovskih virov ter sprejem standardov in normativov, ki bi predstavljali realno osnovo za optimizacijo javne mreže zdravstvene službe in vzdržnost zdravstvenega sistema je še podal minister. Poleg strokovnih pogojev je, pri sprejemanju standardov nujno upoštevati tudi uresničljive kadrovske, infrastrukturne in finančne pogoje.

Minister je udeležencem predstavil sredstva, ki so na voljo za zdravstvo v sklopu Načrta za okrevanje in odpornost, do leta 2026. Teh je 225 milijonov, poleg investicij v izboljšanje infrastrukture za obravnavo infekcijskih bolezni, za kar je namenjenih 110 milijonov evrov, je kar 83 milijonov evrov namenjenih za digitalizacijo.

Ministrstvo za zdravje pripravlja strategijo digitalizacije, ki bo omogočala kakovostno in enakovredno obravnavo pacientov s sodobnimi digitalnimi orodji, s katerimi bo dosežena optimizacija zbirke kliničnih podatkov. Glavni cilji na področju digitalizacije pa so:

  • zmanjšanje administrativne obremenitve zaposlenih v zdravstvu,
  • uvedba zdravja na daljavo,
  • povezava, integracija, optimizacija zbirk kliničnih podatkov, (e terapevtski list, e karton)
  • hitrejša izmenjava podatkov,
  • uporaba informacijskih tehnologij za komuniciranje s pacienti.

Minister je na koncu povedal, še, da mora biti v središču zdravstvenega sistema vedno človek. S pomočjo številih orodij, ki so na voljo, pa si moramo pri tem pomagati. Zbiranje, vodenje in analiziranje podatkov je pomemben del tega, kajti z različnimi nosljivimi napravami, pametnimi telefoni in različnimi aplikacijami je v celotnem procesu lahko posameznik opolnomočen, poleg tega so ti podatki z vidika upravljanja celotnega zdravstvenega sistema neprecenljivi je minister zaključil pozdrav udeležencem.