Skoči do osrednje vsebine

Trije razpisi za sofinanciranje delovanja nevladnih organizacij na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo jutri, 11. marca 2022, v Uradnem listu RS objavilo tri javne razpise, namenjene sofinanciranju delovanja nevladnih organizacij, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja. Skupna višina razpisanih nepovratnih sredstev za vse tri javne razpise znaša do 355.000 evrov. Rok za oddajo vlog začne teči z naslednjim dnem po objavi javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije in traja do vključno 8. aprila 2022.

Vlogo na javni razpis je potrebno izpolniti in vložiti v informacijski sistem Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP), ki se nahaja na vstopnem spletnem mestu ARSKTRP v elektronski obliki, podpisani s kvalificiranim elektronskim podpisom.

Višina sredstev po posameznih javnih razpisih:

Javni razpis za 2. ukrep Pomoč za prenos znanja in informiranje na področju predelave ter s kmetijstvom povezanega delovanja na podeželju v letu 2022:

  • namen A: 29.000 evrov (delovanje na širšem območju Republike Slovenije),
  • namen B: 25.000 evrov (delovanje na ožjem območju Republike Slovenije).

Javni razpis za 3. ukrep Pomoč delovanju nepridobitnih združenj na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja za leto 2022:

  • namen A: 150.000 evrov (večje pomembnejše organizacije),
  • namen B: 106.000 evrov (rejske organizacije),
  • namen C: 25.000 evrov (ostale organizacije),
  • namen Č: 10.000 evrov (organizacije, ki delujejo izključno na področju ekološkega kmetovanja).

Javni razpis za 4. ukrep Pomoč nepridobitnim organizacijam pri organizaciji strokovnih in jubilejnih dogodkov za leto 2022:

  • 10.000 evrov.

Dodatne informacije: