Skoči do osrednje vsebine

Predstavitev modela zadrževalnika poplavnih voda Pod Sušo

Model predstavlja končno podobo pregrade Pod Sušo v pomanjšanem merilu 1:25, z umeščenim mostom čez pregrado.

stoječa voda v predstavljenem modelu zadrževalnika

Model zadrževalnika Pod Sušo | Avtor Maruša Nahtigal

 

Predstavitev modela zadrževalnika Pod Sušo, v okviru operacije Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore, je potekala na lokaciji Direkcije Republike Slovenije za vode (DRSV) v Ljubljani. Udeležili so se je župan občine Železniki Anton Luznar ter predstavniki krajanov Zalega Loga in Jesenovca.

Projekt protipoplavne ureditve Selške Sore, 2. faza, sta predstavila vodja projekta Bojan Drnovšek in direktorica Urada za upravljanje z vodami mag. Suzana Stražar.

Projektant 2. faze, Uroš Jarc iz HSE Invest, pa je predstavil predvidene ukrepe: »Gradbeni poseg zajema približno 5 hektarjev veliko območje in vključuje pregrado zadrževalnika, preložitev regionalne ceste, tri lovilne jame ter preureditev struge Selške Sore.«

Celoten poseg je razdeljen v tri glavne sklope:

  • Sklop 1: preložitev ceste in izgradnja mostu čez bodočo pregrado na višini približno 20 metrov. Preložitev ceste se izvede dolvodno od obstoječega mostu in kapelice, saj bi obstoječa cesta ovirala izvedbo nove ceste, ki bo dvignjena v hrib, za kar se bodo izvedli tudi zahtevni podporni ukrepi. Skupaj s cesto se izvede tudi nov most dolžine 71m. Na desni strani ceste v smeri proti Železnikom pa je predvidena tudi dvosmerna kolesarska steza. V temenu nove ceste oziroma na vrhu pregrade (nad sedanjo plezalno steno) je predvidena razgledna ploščad, ki služi tudi dostopu na pregrado.
  • Sklop 2: posegi v sami strugi. Večina materiala, ki bo izkopan na licu mesta, se bo uporabil za izvedbo nasute pregrade.
  • Sklop 3: izvedba nasute pregrade do višine približno 20 metrov. Bregovi struge bodo na najbolj izpostavljenih delih utrjeni z velikimi kamni, ki pa ne bodo položeni v beton. To daje bolj naraven videz struge, saj se bodo le ti s časom zarastli. Naklon utrjenih delov brežine je tudi zelo blag, kar omogoča dostop do vode. Pod pregrado in med posameznimi lovilnimi jamami je predviden prehod za vodne organizme.

 

»Poseg je namenjen protipoplavni zaščiti Železnikov in služi kot kratkotrajni zadrževalnik visokovodnega vala, ki bi lahko ponovno povzročil škodo ali celo smrtne žrtve v Železnikih«, je še dodal Jarc.