Skoči do osrednje vsebine

Pisni preizkus iz zdravstvenih vsebin za zdravilce, ki nimajo zdravstvene izobrazbe

Pisni preizkus znanja bo potekal v četrtek 24. 3. 2022 v prostorih Ministrstva za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana v veliki sejni sobi v pritličju, s pričetkom ob 16:00 uri.

Zdravilec plača stroške preizkusa na podračun države št. 01100-1000621284 sklic št. 11 27111-7141009-007893 22 z oznako "za preizkus iz zdravstvenih vsebin pri Ministrstvu za zdravje Republike Slovenije".

Zdravilec lahko pristopi k opravljanju preizkusa po predložitvi dokazila o plačilu stroškov preizkusa.

Vloga za pridobitev prve licence za opravljanje zdravilske dejavnosti