Skoči do osrednje vsebine

Nove omejitve za sestavine v kozmetičnih izdelkih

Nove spremembe zakonodaje prinašajo omejitev za Metil-N-metilantranilat, Benzophenone-3 in Octocrylene ter spremembo zahteve glede označevanja snovi, ki sproščajo formaldehid.

1. Methyl-N-methylanthranilate (CAS No 85-91-6)

Metil-N-metilantranilat (M-N-MA) (št. CAS 85-91-6) je dišavna sestavina, ki se uporablja v različnih kozmetičnih izdelkih. Objavljena je bila Uredba (EU) 2022/135, ki omejuje uporabo M-N-MA v kozmetičnih izdelkih.

Novi vnos v Prilogo III (seznam omejenih snovi) k Uredbi (ES) št. 1223/2009 določa, da se M-N-MA lahko uporablja:  

  • v izdelkih, ki se ne odstranijo do 0,1 % ter
  • v izdelkih, ki se izperejo do 0,2 %;

M-N-MA je prepovedan ta uporabo v izdelkih za zaščito pred soncem in izdelkih, ki se dajejo na trg za uporabo pri izpostavljanju naravni ali umetni UV-svetlobi.

Kozmetični izdelki, ki niso skladni z novo omejitvijo se lahko dajo na trg do 21. 8. 2022 ter so lahko dostopni na trgu (na policah) do 21. 11. 2022.

2. Benzophenone-3 in Octocrylene

Evropska komisija je pripravila osnutek uredbe, ki spreminja Prilogo VI (seznam dovoljenih UV filtrov) k Uredbi (ES) št. 1223/2009 o kozmetičnih izdelkih. Sprememba se nanaša na dve sestavini, Benzophenone-3 in Octocrylene. Znanstveni odbor pri Evropski komisiji je namreč podal mnenje, da trenutne dovoljene koncentracije omenjenih UV filtrov niso varne za potrošnike.

Sprejetje uredbe je predvideno v drugi četrtini leta 2022. Po objavi in začetku veljavnosti uredbe bodo podjetja lahko dajala na trg izdelke, ki ne bodo skladni z novimi omejitvami še 6 mesecev, medtem ko bodo lahko neskladni izdelki z novo omejitvijo dostopni na trgu (policah) še 12 mesecev.

Benzophenone-3 (CAS 131-57-7)

Benzophenone-3 (BP-3) je trenutno dovoljen za uporabo v kozmetičnih izdelkih kot UV filter, in sicer v najvišji koncentraciji do 6% v izdelkih za zaščito pred soncem (obliki krem za telo, aerosola ali razpršila) in do 0.5% za zaščito formulacije. Novi vnos v Prilogo VI k Uredbi (ES) št. 1223/2009 pa določa, da se BP-3 lahko uporablja:

  • kot UV filter do 6% v izdelkih za obraz, roke in ustnice, razen aerosolov in razpršil; če se BP-3 uporablja v koncentraciji 0,5 % za zaščito formulacije izdelka potem v isti formulaciji koncentracije BP-3 kot UV filtra ne smejo presegati 5,5 %;
  • kot UV filter do 2,2% v izdelkih za telo, vključno z aerosoli in razpršili; če se BP-3 uporablja v koncentraciji 0,5 % za zaščito formulacije izdelka potem v isti formulaciji koncentracije BP-3 kot UV filtra ne smejo presegati 1,7 %;
  • do 0,5% v drugih izdelkih;

Kadar je BP-3 prisoten v koncentraciji višji od 0,5% potem mora biti na embalaži kozmetičnega izdelka navedeno opozorilo »Vsebuje benzofenon-3«.

Octocrylene (CAS 6197-30-4)

Octocrylene je trenutno dovoljen za uporabo v kozmetičnih izdelkih kot UV filter v koncentraciji do 10%. Novi vnos v Prilogo VI k Uredbi (ES) št. 1223/2009 pa določa, da se Octocrylene lahko uporablja kot UV filter:

  • do 9% v aerosolih ter
  • do 10% v drugih izdelkih;

3. Sprememba označevanja za snovi, ki sproščajo formaldehid

Evropska komisija je pripravila osnutek uredbe, ki spreminja uvodno izjavo Priloge V (seznam dovoljenih konzervansov) k Uredbi (ES) št. 1223/2009 o kozmetičnih izdelkih. Sprememba se nanaša na znižanje mejne vrednosti za zahtevo glede označevanja opozorila „Vsebuje formaldehid“. Znanstveni odbor pri Evropski komisiji je namreč podal mnenje, da sedanja mejna vrednost 0,05% (500 ppm) ne zagotavlja ustrezne zaščite potrošnikov, ki so občutljivi na formaldehid zato je treba mejno vrednost za zahtevo glede označevanja znižati na 0,001 % (10 ppm).

Osnutek uredbe določa, da se nova uvodna izjava v Prilogi V k Uredbi (ES) št.1223/2009 nadomesti z naslednjim:

„Vsi končni izdelki, ki vsebujejo snovi iz navedene priloge in ki sproščajo formaldehid, se označijo s posebnim opozorilom „Vsebuje formaldehid“, če skupna koncentracija formaldehida, sproščenega v končnem izdelku, presega 0,001 % (10 ppm), ne glede na to, ali končni izdelek vsebuje eno ali več snovi, ki sproščajo formaldehid.

Sprejetje uredbe je predvideno v drugi četrtini leta 2022. Po objavi in začetku veljavnosti uredbe bodo podjetja lahko dajala na trg izdelke, ki ne bodo skladni z novimi zahtevami glede označevanja še 24 mesecev, medtem ko bodo lahko neskladni izdelki z novo zahtevo glede označevanja dostopni na trgu (policah) še 48 mesecev.