Skoči do osrednje vsebine

Investicije v Mariboru: širitev onkološke dejavnosti

Minister za zdravje Janez Poklukar je danes obiskal Zdravstveni dom Maribor, nato skupaj s predsednikom vlade Janezom Janšo še Univerzitetni klinični center Maribor (UKC Maribor). Na delovnih sestankih so spregovorili o pripravah in izvedbi investicijskih vlaganj v zdravstvo UKC Maribor in na območju Mestne občine Maribor, ki jih omogoča Zakon o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v slovensko zdravstvo v letih od 2021 do 2031.

Minister in predsednik vlade med neformalnim pogovorom s predstavniki klinike
1 / 2

V Zdravstvenem domu Maribor se je minister sestal z direktorjem Jernejem Završnikom. V pogovorih sta se dotaknila investicij na primarni ravni v Mestni občini Maribor in razvoja družinske medicine ter načrtov za prihodnost.

Tudi v UKC Maribor je, znotraj Zakona o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v slovensko zdravstvo v letih od 2021 do 2031, načrtovanih več investicij. Minister se je v pogovorih s predsednikom vlade Janezom Janšo, direktorjem UKC Maribor dr. Antonom Crnjačem in dekanom Medicinske fakultete dr. Iztokom Takačem dotaknil aktualnih investicij.

Minister Janez Poklukar je poudaril: »Izredno me veseli, da se Univerzitetni klinični center Maribor, največji zdravstveni center v vzhodni Sloveniji, modernizira. Vsi ti projekti so potrebni in dobrodošli saj prispevajo k izboljšanju že tako dobrega zdravstva v Sloveniji. Le ustrezni delavni pogoji pa omogočajo kakovostno, varno in pravočasno obravnava vseh Slovenk in Slovencev.«

Podrobneje o investicijah:

  • Dograditev in izgradnja nove stavbe v sklopu širitve onkološke dejavnosti je ključ za dostopnejšo obravnavo onkoloških bolnikov v vzhodni slovenski regiji. Vrednost projekta je ocenjena na skoraj 57 milijonov evrov. Obstoječ objekt Oddelka za onkologijo meri več kot 5000 m2; v okviru širitve projekta pa se bo rekonstruiralo še dobrih 1300 m2 in na novo zgradilo več kot 7400 m2 dodatnih površin.
  • Z modernizacijo in selitvijo pulmološke dejavnosti iz dislociranega objekta na Slivniškem Pohorju v prostore UKC Maribor bodo zagotovljeni primerni pogoji oprema za kakovostno izvajanje dejavnosti. Investicije v projekt znašajo približno 4 milijone evrov, od tega kar 3,6 milijonov evrov financira EU v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike. Nov pljučni oddelek v velikosti 1500 m2 bo predvidoma odprt že sredi letošnjega leta.
  • Sredstva so namenjena tudi nadomestni novogradnji stavbe Oddelka za infekcijske bolezni in vročinska stanja. Projekt, ki bo predvidoma zaključen do konca leta 2025, bo zagotovil ustrezne pogoje za opravljanje zdravstvene storitve, boljšo oskrbo bolnikov in kakovostnejšo specialistično zdravstveno obravnavo. Ocenjena vrednost projekta je 55 milijonov evrov, pri čemer bo kar 40 milijonov evrov zagotovljenih v okviru Mehanizma za okrevanje in odpornost (Recovery in Resiliance Facility).
  • Z izselitvijo oddelka za pljučne bolezni na Slivniškem Pohorju se predvideva celovita prenova objekta v Negovalno bolnišnico v vrednosti 9 milijonov evrov. S tem bodo vzpostavljeni primerni pogoji za rehabilitacijo in terapijo bolnikov po akutni bolnišnični obravnavi ter bolj kakovostna paliativna oskrba.
  • Investicije bodo usmerjene tudi v celovito sanacijo hladilnega sistema stavbe medicinsko funkcionalnega trakta (MFT) pri čemer bodo zamenjani vsi agregati hlajenja. Namen je zmanjšanje operativnih stroškov in boljša energetska učinkovitost v vrednosti skoraj 3 milijonov evrov.
  • Ključnega pomena pa je tudi vgradnja gasilskega požarnega dvigala in predelave požarnih sektorjev na stolpnici UKC Maribor, ki je že v zaključnih fazah pridobivanja uporabnega dovoljenja. Ocenjena vrednost te investicije znaša več kot 6,5 milijona evrov, dela so zaključena, uporabno dovoljenje pa bo predvidoma pridobljeno že v aprilu 2022.