Skoči do osrednje vsebine

Posvet ob javni obravnavi predloga Zakona o Slovenskem filmskem in avdiovizualnem centru

V prizadevanjih za izboljšanje razmer na področju slovenske avdiovizualne kulture smo na Ministrstvu za kulturo pripravili predlog Zakona o Slovenskem filmskem in avdiovizualnem centru. Javno razpravo o predlaganih spremembah odpiramo z javnim posvetom, ki bo potekal v petek, 4. marca 2022, ob 11. uri prek aplikacije Microsoft Teams. Udeležence posveta bo uvodoma nagovoril minister za kulturo dr. Vasko Simoniti.

S predlaganimi spremembami želimo zagotoviti učinkovito in prožno organizacijo, ki bo zagotavljala gospodarno in smotrno rabo javnih sredstev ter najti dodatne izvenproračunske vire financiranja, ki bodo zmanjšali pritiske na javni proračun in hkrati prispevali h krepitvi raznovrstnosti, kakovosti in količine ustvarjanja na področju avdiovizualne kulture.

Zato v predlogu zakona predlagamo:

  • opredelitev izvenproračunskih virov financiranja avdiovizualnih dejavnosti,
  • povišanje proračunskih sredstev za spodbujanje filmske in avdiovizualne produkcije,
  • spremembe in dopolnitve sistema podpor – uvaja se avtomatična shema,
  • spremembe glede odločanja v postopkih javne agencije, ki vključuje celotno kinematografsko verigo oz. avdiovizualni sektor,
  • določitev nove sestave sveta agencije, v katerem so zastopani predstavniki vseh členov kinematografske verige,
  • uvedbo sprejema srednjeročne strategije, s katero se določijo bistveni elementi za programsko vodenje agencije,
  • pripojitev javnega zavoda Filmski studio Viba film javni agenciji Slovenski filmski center.

Besedilo predloga Zakona o Slovenskem filmskem in avdiovizualnem centru (eDemokracija)

Posvet o predlaganih izboljšavah na področju avdiovizualne kulture

V sklopu javne razprave bo 4. marca 2022 ob 11. uri potekal posvet o spremembah zakonske ureditve Slovenskega filmskega centra in področja avdiovizualne kulture.

V predstavitvenem delu bodo sodelovali Uršula Menih Dokl, generalna direktorica Direktorata za medije, Nataša Bučar, direktorica Slovenskega filmskega centra, dr. Aleš Pavlin, član Nacionalnega sveta za kulturo, in Klemen Dvornik, predsednik Zveze društev slovenskih filmskih ustvarjalcev.

Udeležence posveta bo uvodoma nagovoril minister za kulturo dr. Vasko Simoniti.

Vabljeni k javni razpravi prek aplikacije Microsoft Teams.