Skoči do osrednje vsebine

Zaprisega sodnega izvedenca in sodnih tolmačk pred državnim sekretarjem Josipom Lukendo

Danes je na Ministrstvu za pravosodje potekala slovesna zaprisega sodnega izvedenca in dveh sodnih tolmačk.
Skupinska fotografija novozapriseženega sodnega izvedenca ter novozapriseženih sodnih tolmačk z državnim sekretarjem Josipom Lukendo pred zastavami

Skupinska fotografija pred zastavami

Državni sekretar na Ministrstvu za pravosodje Josip Lukenda je v nagovoru izpostavil, da se v procesih odločanja pred sodišči in drugimi organi povečuje potreba po znanju strokovnjakov, ki so sposobni odgovoriti na specifična strokovna vprašanja. Ker so udeleženci v tovrstnih postopkih pogosto tujci, je nujna tudi pomoč strokovnjaka, ki je zmožen kakovostno tolmačiti na narokih in prevajati listine.

Pomoč je nujna, da se pri sodnih in drugih postopkih doseže cilj – sprejeti pravično, transparentno, na strokovnih temeljih argumentirano odločitev, ki jo bodo vsi udeleženci postopkov sposobni razumeti. Funkcija sodnih strokovnjakov nosi posebno odgovornost, saj s svojim ravnanjem krojijo usodo udeležencev v postopkih. Današnja zaprisega predstavlja tudi zavezo, da bodo pri opravljanju sodnega izvedenstva in tolmačenja spremljali razvoj stroke, se izobraževali in s tem zagotavljali visoko raven strokovnosti in kakovosti.

Državni sekretar Lukenda je novozapriseženim sodnim strokovnjakom izrazil zaupanje, da bodo s svojo vlogo v sodnih in drugih postopkih pripomogli k zagotavljanju pravičnih, argumentiranih in razumljivih odločitev in jim zaželel veliko uspeha pri opravljanju nalog sodnega izvedenstva in tolmačenja.