Skoči do osrednje vsebine

Obvestilo

Zavezance po Zakonu o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma obveščamo, da bo dne 7. 3. in 8. 3. zaradi tehničnih razlogov (posodobitev sistema) sporočanje podatkov iz 68. in 69. člena zakona Uradu po uveljavljeni zaščiteni elektronski poti onemogočeno.

Na podlagi tretjega odstavka 68. člena in drugega odstavka 69. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma in v skladu s 4. členom Pravilnika o načinu sporočanja podatkov Uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja (Pravilnik) vas zato pozivamo, da predmetne podatke Uradu v navedenih dnevih sporočite v fizični obliki na obrazcu, določenem v Prilogi 2 k Pravilniku, ki ga prilagamo temu sporočilu.

Spremljajoči digitalni podatki naj bodo naloženi na ustrezni elektronski nosilec (na primer CD ali USB ključek) in zaščiteni z geslom.

O ponovno delujočem sistemu vas takoj obvestimo.

Za dodatne informacije smo na voljo na telefonski številki 01 200 18 00.