Skoči do osrednje vsebine

Minister dr. Jože Podgoršek na 27. Sadjarskih dnevih Posavja poudaril pomen povezovanja med pridelovalci

Minister dr. Jože Podgoršek se je danes udeležil uvodnega dneva tradicionalne prireditve – 27. Sadjarskih dnevov Posavja (še 8. in 9. marca), ki bodo letos v celoti potekali v avdiovizualni obliki. Organizirata jih Sadjarsko društvo Artiče in Kmetijsko gozdarska zbornica Novo mesto. Gre za eno največjih strokovnih srečanj sadjarjev iz vse Slovenije, udeležujejo pa se jih tudi strokovnjaki iz tujine.
Minister sedi za svojo mizo. Za njim napis I feel Slovenia in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Minister dr. Jože Podgoršek | Avtor: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

1 / 2

Sadjarskih dnevov Posavja se tudi letos udeležuje Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP). Minister dr. Jože Podgoršek je v uvodnem nagovoru poudaril pomen sadjarstva v Sloveniji in izpostavil možnosti za razvoj te panoge, ki jih je še veliko. Zato se bo sadjarstvu veliko pozornost posvečalo tudi v naslednjem programskem obdobju 2023 – 2027. Ministrstvo bo podpiralo ukrepe, ki so jih v tej panogi prepoznali kot ključne razvojne cilje. Usmerjeni bodo v obnovo nasadov, postavitev mrež proti toči in drugim vrstam zaščitnih mrež, izgradnjo skladiščnih in hladilnih kapacitet ter izgradnjo namakalnih in oroševalnih sistemov. Pomembno bo pa tudi povezovanje med kmeti: »To bomo podpirali s sektorskimi intervencijami, namenjenenimi organizacijam proizvajalcev, ki izvajajo operativne programe. V Sloveniji si namreč želimo vzpostavitev takšnih organizacij proizvajalcev.« Pomembnost povezovanja med pridelovalci so na prireditvi izpostavili tudi predstavniki MKGP, kot primer dobre prakse pa jim je prednosti povezovanja predstavila tudi prva organizacija na področju sadjarstva v Sloveniji.

Minister se je dotaknil tudi stanja v sektorju po lanskoletni pozebi. Ta je v 143. slovenskih občinah prizadela 3346 oškodovancev in 6.500 hektarjev sadovnjakov in vinogradov, kar se je zelo poznalo pri pridelavi: »Zaradi posledic pozeb ste sadjarji v letu 2021 v intenzivnih nasadih obrali le približno 28 tisoč ton jabolk, kar je skoraj 60 % manj kot v letu prej in za skoraj polovico manj od povprečja zadnjih petih let, ki za pridelavo sadja večinoma niso bila ugodna«. Po zadnjih podatkih je nastalo za približno 40 milijonov evrov škode. Ministrstvo bo pomagalo z izplačili škod v mesecu maju, za kar je namenjenih 7 milijonov evrov. Prav tako bo ministrstvo kmetijskim gospodarstvom pomagalo ob zadnjem višanju cen energentov in reprodukcijskega materiala.  Za ta ukrep bo namenilo 33 milijonov evrov.

Podgoršek je izpostavil tudi uspešno sodelovanje v shemi »Izbrana kakovost - Slovenija« (IK). Sodelovanje v tej shemi je sektorju zelo pomagalo, raziskave so namreč pokazale povečanje tako prepoznavnosti sheme kot tudi zaupanje potrošnikov vanjo. V promocijo sadja je bilo v dveh letih skupno vloženih nekaj manj kot 840.000 evrov, od tega kar 470.000 evrov v promocijo sheme IK. Sadjarski sektor je sodelovanje v promocijskem programu podaljšal tudi za prihodnja leta, zato bo v letih  2022, 2023 in 2024 za promocijo namenjenih dodatnih 500.000 evrov.