Skoči do osrednje vsebine

mag. Franc Vindišar na Zaključni konferenci invalidskega dela projekta OECD

Državni sekretar Ministrstva za zdravje, mag. Franc Vindišar se je danes udeležil virtualne zaključne konference invalidskega dela projekta Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (angleško Organisation for Economic Co-operation and Development – OECD), ki ga je soorganiziral Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije Soča.

Konferenca je del projekta celostne zasnove sprememb na področju invalidskega zavarovanja, vključuje pa tudi nujne spremembe na področju zdravstvenega zavarovanja. Na konferenci so bile predstavljene glavne ugotovitve in priporočila OECD, ki bodo osnova za celovito prenovo sistema socialnega zavarovanja. Predvsem je mag. Franc Vindišar izpostavil problematiko nejasno opredeljenih obdobij odsotnosti z dela in dolgotrajnih bolniških staležev in absentizma. Zaključki projekta so za Slovenijo pomembni, saj predstavljajo strokovno in analitično podlago za začetek uvajanja sprememb na področju pokojninskega, invalidskega in zdravstvenega zavarovanja.