Skoči do osrednje vsebine

Izdane odločbe na javnem razpisu namenjenem Skupinam proizvajalcev

Sedmim vlagateljem smo izdali odločbe (s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano priznanim kot Organizacija proizvajalcev - Sklop A oziroma Skupina proizvajalcev - Sklop B) na 4. javnem razpisu podukrepa M09.1 in jim skupaj odobrili do 600 tisoč evrov.

4. javni razpis podukrepa M09.1 - Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014–2020 (za leto 2021) je bil objavljen 24. 9. 2021 na podlagi Uredbe o izvajanju podukrepa Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 28/18, 46/19, 129/20, 61/21 in 140/21), vloge pa so lahko vlagatelji oddali do vključno 21. 12. 2021. Na Agencijo je bilo oddanih 7 vlog.

Višina razpisanih nepovratnih sredstev je znašala do vključno 1.135.187,54 evra. Od sedmih vlog je bila ena zavrnjena zaradi nedoseganja vstopnega praga.

Upravičencem se sredstva dodelijo za obdobje, ki se začne s koledarskim letom vložitve vloge na javni razpis in se zaključi s koledarskim letom pred koledarskim letom izteka petletnega obdobja od datuma priznanja, pri čemer je leto 2024 zadnje leto trajanja podpore.