Skoči do osrednje vsebine

Arhiv Republike Slovenije in Muzej slovenske osamosvojitve korak bližje novim prostorom

Na Ministrstvu za kulturo je bila podpisana tripartitna pogodba o rekonstrukciji in dozidavi objekta na Poljanski cesti 40, kjer bosta svoje prostore dobila Arhiv Republike Slovenije in Muzej slovenske osamosvojitve. Podpisu pogodbe je prisostvoval minister za kulturo dr. Vasko Simoniti.

V. d. direktorja Muzeja slovenske osamosvojitve, direktor Arhiva Republike Slovenije, direktor podjetja Makro 5 gradnje in minister za kulturo

Dr. Željko Oset, v. d. direktorja Muzeja slovenske osamosvojitve, dr. Bojan Cvelfar, direktor Arhiva Republike Slovenije, Igor Hvastja, direktor podjetja Makro 5 gradnje, in dr. Vasko Simoniti, minister za kulturo | Avtor Ministrstvo za kulturo

1 / 2

Pogodbo v vrednosti 13.922.338,87 evra (z DDV) sta podpisala dr. Bojan Cvelfar in dr. Željko Oset, direktor Arhiva Republike Slovenije in v. d. direktorja Muzeja slovenske osamosvojitve, ter Igor Hvastja, direktor podjetja Makro 5 gradnje. Podjetje je bilo kot izvajalec gradbenih in rekonstrukcijskih del izbrano na javnem natečaju.

Muzej slovenske osamosvojitve, ki ga je Ministrstvo za kulturo ustanovilo leta 2021, bo v obnovljenih prostorih na Poljanski cesti 40 dobil svoje prostore. Tako mu bodo omogočeni pogoji za začetek izvajanja javne muzejske službe.

V dolgoletnih prizadevanjih Ministrstva za kulturo in Arhiva Republike Slovenije predstavlja podpis pogodbe enega ključnih korakov pri iskanju rešitve za ureditev celostne prostorske problematike arhiva. Arhiv žal še vedno deluje v za arhivsko dejavnost povsem neustreznih prostorih. Dolgoročni cilj je, da se arhivu zagotovi ena lokacija oziroma da dobi svoje prostore na Poljanski cesti 40, kjer bodo poslovni prostori, depoji in prostori za obiskovalce.

Gradbena dela, ki se bodo začela v kratkem, se bodo predvidoma zaključila septembra 2023.