Skoči do osrednje vsebine

Začetek sanacije vozišča ceste Ruda (Izola)–Valeta

Direkcija za infrastrukturo bo dne 28. 2. 2022 začela s sanacijo vozišča G2-111, odsek 0373 Ruda (Izola)–Valeta, od km 1,195 do km 2,297 (smer Portorož) in G2-111, odsek 0773 Ruda–Valeta od km 0,440 do km 2,324 (smer Koper).

V sklopu del bodo izvedeni obnova voziščne konstrukcije, ureditev odvodnjavanja (menjava dotrajanih robnikov z novimi betonskimi in asfaltnih koritnic, ureditev bankin ter odvodnih jarkov) in zamenjava jeklenovarnostnih ograj (JVO). Urejena bo tudi prometna oprema in signalizacija.

Dela bodo predvidoma potekala od 28.2.2022 do 15.6.2022.

Izvajalec bo z deli najprej pričel v smeri Portoroža, to pomeni da bosta v smeri Portoroža zaprta oba vozna pasova. Promet bo preusmerjen na nasprotno stran, kjer bo potekal dvosmerno, vozna pasova pa bosta ločena s klemfiksi.

Vsem uporabnikom se zahvaljujemo za razumevanje in strpnost.