Skoči do osrednje vsebine

Začasni ukrepi glede zavarovanja položaja strank in omogočanja odločanja v upravnih zadevah

V veljavi so začasni ukrepi z namenom zavarovanja položaja strank in omogočanja odločanja v upravnih zadevah. Namen začasnih ukrepov je preprečevanje ponovnih izbruhov in širjenja okužb z nalezljivo boleznijo covid-19 v upravnih zadevah.

V skladu z Odlokom o začasnih ukrepih za preprečevanje ponovnih izbruhov in širjenja okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 v upravnih zadevah so v veljavi naslednji začasni ukrepi.

Vlaganje vlog neposredno pri Agenciji

Vloga se lahko vloži neposredno pri Agenciji, če stranka vložitev vloge predhodno najavi po telefonu oziroma po elektronski pošti in se dogovori o času vložitve vloge. Vložitev vloge neposredno pri Agenciji je mogočeno v primerih, kadar ni v posebnih predpisih določeno, da se lahko vloga vloži le v elektronski obliki in podpiše s kvalificiranim elektronskim podpisom.

Naročanje za vložitev vloge poteka preko:

  • telefona na tel. št. 01 580 77 92: pokličete nas lahko vsak delovnik v poslovnem času Agencije;
  • elektronske pošte na e-naslov aktrp@gov.si: posredujete nam lahko osnovne kontaktne podatke (za hitrejšo komunikacijo lahko tudi telefonsko številko) in kontaktirali vas bomo, da se dogovorimo za termin vložitve vloge;
  • klasične pošte na naslov Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana: posredujete nam lahko osnovne kontaktne podatke (za hitrejšo komunikacijo lahko tudi telefonsko številko) in kontaktirali vas bomo, da se dogovorimo za termin vložitve vloge.

Vlaganje elektronskih vlog brez varnega elektronskega podpisa s kvalificiranim potrdilom

Vloga se lahko vloži po elektronski poti tudi brez varnega elektronskega podpisa s kvalificiranim potrdilom. Velja za tiste vloge, za katere ni v posebnih predpisih določeno, da se lahko vložijo le v elektronski obliki in podpišejo s kvalificiranim elektronskim podpisom.

Omejitev sodelovanja javnosti

Agencija lahko izključi javnost iz ustne obravnave in drugih procesnih dejanj zaradi varovanja zdravja udeležencev postopka.

Pregledovanje dokumentov

V prostorih Agencije se ne izvaja pregledovanje dokumentov, če se stranki ali drugi osebi, ki izkaže pravni interes, lahko pošlje kopija dokumentov zadeve.

Vročanje dokumentov

Agencija lahko odločbe, sklepe in druge dokumente vroča z vložitvijo v elektronski predal, ki ni varen elektronski predal. Takšen način vročanja se lahko uporabi, če je stranka z njim predhodno seznanjena in z njim soglaša. Vročitev velja za opravljeno šesti delovni dan od dneva odpreme, razen če stranka dokumenta ne prejme ali ga prejme kasneje.

Možnost podaljšanja rokov

Agencija lahko s sklepom, izdanim na zahtevo stranke, podaljša rok za izpolnitev obveznosti, določene s posamičnim upravnim aktom, če stranka obveznosti iz upravičenega razloga ne more izpolniti pravočasno. Začasni ukrep se nanaša na podaljšanje roka za izpolnitev materialne obveznosti. Razlog ni upravičen, če gre za nujne ukrepe v javnem interesu ali bi z odložitvijo izpolnitve obveznosti lahko nastala nepopravljiva ali težko popravljiva škoda.

Agencija lahko podaljša rok za izdajo in vročitev odločbe, ki je zaradi razlogov na strani stranke ali organa, povezanih s preprečevanjem ponovnih izbruhov širjenja okužb nalezljive bolezni covid-19, ni mogoče izdati in vročiti v zakonitem roku. Rok za izdajo in vročitev odločbe se lahko podaljša kolikor je potrebno, vendar ne več kot za dva meseca.

Odlok o začasnih ukrepih velja od 19. 2. 2022 do 18. 5. 2022.