Skoči do osrednje vsebine

Srečanje ministrice s članicami parlamentov sosednjih držav, pripadnicam slovenske manjšine

V Vili Podrožnik se je danes odvil edinstven dogodek. Prvič se je namreč na enem mestu zbralo pet pomembnih žensk, ki jim je skupna skrb za slovenstvo, slovensko besedo in uresničevanje manjšinskih pravic. Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu dr. Helena Jaklitsch je sprejela članice nacionalnih parlamentov vseh štirih sosednjih držav, pripadnice slovenske narodne manjšine, poslanko hrvaškega sabora Barbaro Antolić Vupora, zagovornico porabskih Slovencev v madžarskem parlamentu Eriko Köles Kiss, senatorko zgornjega doma italijanskega parlamenta Tatjano Rojc in poslanko avstrijskega zveznega parlamenta Olgo Voglauer.

Ministrica in prejemnice, ki v rokah držijo zahvale in rožice. Za njimi slovenska in evropska zastava.

Ministrica s prejemnicami zahval. | Avtor Urad Vlade Republike SLovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu

1 / 3

Srečanje, ki je bilo pripravljeno tudi z namenom, da se pripadnice slovenske manjšine ter članice nacionalnih parlamentov spoznajo, se povežejo in pričnejo medsebojno sodelovati, se je pričelo z vsebinsko bogatim in prijetnim pogovorom, skozi katerega je bilo strnjeno in izmenjano mnogo izkušenj in misli o vlogi današnjih gostij v parlamentu in o pogledu na trenutno stvarnost slovenske manjšine v vseh štirih zamejstvih. Problematika avtohtonih slovenskih narodnih manjšin v štirih sosednjih državah ima namreč številne skupne elemente in izmenjava kompetenc spopadanja z manjšinskimi izzivi je nedvomno dobrodošla. Na srečanju je bila zato osrednja pozornost posvečena pomenu, vlogi in dosežkom sogovornic pri uresničevanju manjšinskih pravic in pa njihovim ocenam situacije slovenske narodne manjšine v vsaki od štirih sosednjih držav.  Srečanje je obrodilo tudi že prve sadove. Današnje gostje so se namreč odločile, da že v prihodnjih mesecih v enaki sestavi obiščejo svoje parlamente in tam nadaljujejo s plodnimi pogovori, ki so jih pričele danes v Ljubljani.

Ta imeniten dogodek je ministrica izkoristila tudi za podelitev zahval Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu senatorki Rojc, poslankama Voglauer in Antolić Vupora ter zagovornici Köles Kiss za predano delo, skrb in zavzemanje za uresničevanje manjšinskih pravic avtohtone slovenske narodne manjšine v Italiji, Avstriji, na Hrvaškem in Madžarskem.

Ministrica je v svojem nagovoru izrazila veselje, da imajo prvič v zgodovini Slovenci, ki živijo v sosednjih državah, svoje predstavnike oziroma predstavnice v vseh štirih osrednjih hramih demokracije, in opozorila, da bi bilo prav, da bi to bila že sama po sebi pravica manjšine. »Res je, bilo bi še veliko lepše, predvsem pa pravičneje, da ne rečem »biti bi moralo samoumevno«, da bi bile v parlament izvoljene, ker ste Slovenke. Toda čeprav temu ni tako, z izjemo gospe Köles Kiss, ki je v parlamentu kot zagovornica porabskih Slovencev, lahko opazujemo, kako s svojim neutrudnim delom, trkanjem na številna vrata odločevalcev iščete poti do uresničevanja manjšinskih pravic, do katerih je avtohtona slovenska narodna manjšina, iz katerih prihajate, – bodisi prek Avstrijske državne pogodbe ali Zaščitnega zakona za Slovence v Italiji bodisi prek drugih pravnih aktov držav ter mednarodnih zavez – še upravičena, saj že stoletja sooblikuje kulturno in jezikovno podobo prostora, kjer živi.« je povedala ministrica in se jim v imenu urada in celotne slovenske vlade zahvalila za svetal zgled, ki tudi nam v matični domovini izprašuje vest glede našega odnosa do tega, kar smo – Slovenci s tisočletno zgodovino.

Barbara Antolić Vupora je izrazila svojo ganjenost ob prejemu zahvale iz strani Slovenije in povedala »Slovenija je ženska in tudi me smo ženske. Tako je tudi ta simbolika mater, žena, ki si želijo tisto kar imajo deliti, dajati drugim, povezovati.«

Veselje ob priznanju Slovenije je izrazila tudi Erika Köles Kiss. »Tudi jaz se počutim zelo počaščeno, ker se je ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu spomnila, da tudi v zamejstvu opravljamo delo za skupno dobro vseh Slovencev v Sloveniji in v zamejstvu« in poudarila, da v madžarskem parlamentu zastopa sicer eno od najmanjših skupnosti, vendar pa jo veseli, da o Slovencih na madžarski strani vedo tudi v matici, na kar pa opozarja tudi današnji dogodek.

Tatjana Rojc se je zahvalila za izraženo pozornost in podarila veselje ob tem dogodku. »Zelo je pomembno, da smo se končno srečale vse štiri predstavnice, ker imamo različne države, različne zakone, imamo pa ista stremljenja, iste zahteve in zagovarjamo iste pravice« in ponovila besede Alojza Rebule, da mora priti v zavest Slovencev, da se Slovenija ne zaključi v Lendavi, na Otočcu, Ljubelju in Fernetičih.

»Zahvala bi lahko rekli je ena pika, v resnici pa ni, v resnici je to navodilo, da bomo še bolje, še bolj glasno, še bolj zavzeto in predvsem še bolj optimistično stale za tem delom, ki ga opravljamo v naših parlamentih« je v svoji izjavi poudarila Olga Voglauer in izpostavila, da morajo poslanke, ki so tudi pripadnice manjšine, slovenski kulturni prostor pripeljati v parlamente njihovih držav, ozaveščati kako lep je naš jezik ter se zahvalila Republiki Sloveniji za prizadevanja pri zaščiti koroških Slovencev.