Skoči do osrednje vsebine

Omnibus IV: sestavine prepovedane v kozmetiki od 1. 3. 2022

Na podlagi Uredbe EU št. 2021/1902 bodo od 1. 3. 2022 Butylphenyl Methylpropional (Lilial), Zinc Pyrithione in druge sestavine prepovedane za uporabo v kozmetičnih izdelkih.

V Uradnem listu EU je bila objavljena Uredba EU št. 2021/1902 (Omnibus IV), ki dodaja snovi, ki so bile razvrščene kot rakotvorne, mutagene ali strupene za razmnoževanje (CMR snovi) z Delegirano uredbo (EU) št. 2020/1182 na Prilogo II (seznam prepovedanih snovi) k Uredbi EU št. 1223/2009 o kozmetičnih izdelkih (Uredba št. 1223/2009).

Prepoved se uporablja od 1. 3. 2022. Prepoved se nanaša tako na dajanje na trg kot dostopnost na trgu vključno z uporabo. Po 1. 3. 2022 izdelki ne bodo smeli biti več dostopni končnim uporabnikom.

 

Naslednje snovi bodo prepovedane:

Butylphenyl Methylpropional (Lilial) – CAS št. 80-54-6

Lilial je alergen, ki se pogosto uporablja v kozmetičnih formulacijah. Trenutno je naveden v Prilogi III k Uredbi št. 1223/2009. Leta 2020 je bil razvrščen kot CMR kategorije 1B (strupena za razmnoževanje) zato bo v skladu z Omnibus IV naveden v Prilogo II k Uredbi št. 1223/2009.

Zinc Pyrithione – CAS št. 13463-41-7

Trenutno je Zinc Pyrithione naveden na Prilogi III in V k Uredbi št. 1223/2009. Zinc Pyrithione je bil razvrščen kot CMR kategorije 1B (strupena za razmnoževanje) zato je v skladu z Omnibus IV dodan na Prilogo II ter izbrisan iz Priloge III in V k Uredbi št. 1223/2009.

Drugi novi vnosi

Poleg Lilial in Zinc Pyrithione Omnibus IV določa, da se v Prilogo II k Uredbi št. 1223/2009 dodajo naslednje sestavine:

 • Silicij karbidna vlakna (premera < 3 μm, dolžine > 5 μm in z razmerjem med širino in višino ≥ 3 : 1)
 • Tris(2-metoksietoksi) vinilsilan; 6-(2-metoksietoksi)-6-vinil-2,5,7,10-tetraoksa-6-silaundekan
 • Dioktiltin dilaurat; derivati stanana, dioktil-, bis(koko aciloksi)
 • Dibenzo[def,p]krizen; dibenzo[a,l]piren
 • Ipkonazol (ISO)
 • Bis(2-(2-metoksietoksi)etil)eter; tetraglim
 • Paklobutrazol (ISO)
 • 2,2-bis(bromometil)propan-1,3-diol
 • 2-(4-terc-butilbenzil)propionaldehid
 • Diizooktil ftalat
 • 2-metoksietil akrilat
 • Natrijev N-(hidroksimetil)glicinat; [formaldehid, ki se sprošča iz natrijevega N-(hidroksimetil)glicinata]; če je največja teoretična koncentracija formaldehida, ki se sprošča, ne glede na vir, v zmesi, kot se daje na trg, ≥ mas. 0,1 %
 • Flurokloridon (ISO)
 • 3-(difluorometil)-1-metil-N-(3’,4’,5’-trifluorobifenil-2-il)pirazol-4-karboksamid; Fluksapiroksad
 • N-(hidroksimetil)akrilamid; metilolakrilamid; [NMA]
 • 5-fluoro-1,3-dimetil-N-[2-(4-metilpentan-2-il)fenil]-1H-pirazol-4-karboksamid; 2’-[(RS)-1,3-dimetilbutil]- 5-fluoro-1,3-dimetilpirazol-4-karboksanilid; penflufen
 • Iprovalikarb (ISO)
 • Diklorodioktilstanan
 • Mezotrion (ISO)
 • Himeksazol (ISO)
 • Imiprotrin (ISO)
 • Bis(α,α-dimetilbenzil) peroksid

Uredba EU št. 2021/1902

Delegirana uredba (EU) št. 2020/1182